product-image
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
16.64 zł
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml
Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml

Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml zawiesina doustna 85 ml

5.00

ocena ocena ocena ocena ocena

(1)


Producent
USP Zdrowie

Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Pojemność
85ml
Postać


Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Dostępny

16.64 zł

Opis

Na każdą gorączkę
od urodzenia1
1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza
Na jakie dolegliwości?
APAP Junior gorączka
APAP Junior ból głowy
APAP Junior ból gardła
APAP Junior ból lub/i gorączka
w przebiegu grypy lub
przeziębienia
APAP Junior ból związany
z zapaleniem
ucha środkowego
APAP Junior ból zęba
APAP Junior bolesne ząbkowanie
APAP Junior bóle mięśni i kości
APAP Junior ból lub/i gorączka związane
z odczynem poszczepiennym
APAP Junior gorączka w przebiegu ospy
wietrznej lub biegunki
wirusowej
Dlaczego APAP dla dzieci Forte?

Apap dla dzieci Forte zawiera paracetamol, substancję
o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

APAP Junior
Mało leku do podania
dzięki stężeniu 40 mg/ml
APAP Junior
Stosowanie od urodzenia1
APAP Junior
Pomarańczowy smak,
który smakuje dzieciom 2
APAP Junior
Umożliwia dawkowanie zgodne
z aktualną masą ciała dziecka
APAP Junior
Można stosować na czczo
1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza
Jak stosować APAP dla dzieci Forte?
Trzy proste kroki
APAP Junior
Określ dawkę wyszukując
aktualną wagę dziecka
w kalkulatorze dawkowania leku
Apap dla Dzieci Forte.
APAP Junior
Dobrze wstrząśnij butelką
przed użyciem. Za pomocą
strzykawki odmierz
odpowiednią ilość leku.
APAP Junior
Podaj lek dziecku (warto
podawać strzykawką skierowaną w stronę ścianki policzka – nie na wprost).
Kalkulator dawkowania
Dawkę leku dobieraj zawsze według masy ciała dziecka.

Dawkowanie co 6 godzin. Dawka dobowa paracetamolu 60 mg/kg masy ciała dziecka.
Dawka jednorazowa 15 mg/kg masy ciała dziecka.

Masa ciała kg
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jednorazowa
dawka leku w ml
1,125
1,5
1,875
2,25
2,625
3
3,375
3,75
4,125
Masa ciała kg
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jednorazowa
dawka leku w ml
4,5
4,875
5,25
6,625
6
6,375
6,75
7,125
7,5
APAP dla dzieci Forte Można stosować na czczo

Apap dla dzieci Forte jest lekiem gotowym i może być przyjmowany
wraz z jedzeniem i napojami. Spożywanie jedzenia nie wykazało wpływu na skuteczność leku, jednak przyjmowanie tego leku po posiłku może opóźnić występowanie efektów jego działania.

Nie wolno stosować leku dłużej
niż 2 dni. Jeżeli w tym czasie
nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

APAP dla dzieci Forte

Stosowanie u dzieci
od urodzenia1

1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza
Pamiętaj!

Wpisz datę pierwszego
otwarcia zawiesiny i korzystaj
z niej przez 6 miesięcy od daty
pierwszego otwarcia

APAP dla dzieci Forte
Skład
APAP dla dzieci Forte
BEZ GLUTENU
APAP dla dzieci Forte
BEZ BARWNIKÓW

Substancją czynną jest paracetamol 40 mg/ml
Pozostałe składniki:
kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka
Na każdą gorączke
od urodzenia1
Mało leku do połknięcia,
smakuje dzieciom2 
Apap dla dzieci FORTE 40 mg/ml zawiesina 150 ml

Apap dla dzieci FORTE
40 mg/ml zawiesina 150 ml

SPRAWDŹ
Na gorączkę dla dzieci
od 4 roku życia
Granulki na język
bez popijania
Apap Junior 250 mg x 10 sasz

Apap Junior
250 mg x 10 sasz

SPRAWDŹ
Na objawy przeziębienia
i grypy od 6 roku życia:
udrożnia nos i zatoki,
usuwa gorączkę i ból
APAP przeziębienie junior

Apap przeziębienie
junior x 6 saszetek

SPRAWDŹ

Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź”

Szczegóły produktu

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

APAP dla dzieci FORTE zawiera paracetamol. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowanym do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki.

APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych).

APAP dla dzieci FORTE jest przeznaczony do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 12 lat), dzieci powyżej 12 lat, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku).

Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza. Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) lub 6 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania.

Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkukrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).

W przypadku wysokiej gorączki (>39°C), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć dawkę leku APAP dla dzieci FORTE o zwykłej porze.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w części składu produktu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności czy spadek ciśnienia krwi.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie butelki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności 3 lata. Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Skład

1ml zawiera 40mg paracetamolu. Pełna strzykawka doustna dozująca (5ml) zawiera 200mg paracetamolu. Substancje pomocnicze ze znanym efektem: parahydroksybenzoesan metylu (E218) – 0,68mg/ml, parahydroksybenzoesan propylu (E216) – 0,12mg/ml, sacharoza – 500mg/ml. Pozostałe substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, cytrynian sodu, guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy: aromaty naturalne, aromaty sztuczne, alkohol etylowy, butylohydroksyanizol (E320).

Dawkowanie

Stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza. Podstawą wyznaczenia dawki leku jest masa ciała. Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60mg/kg/dzień podzielone na 4 lub 6 dawek dziennie, to jest 15mg/kg co 6 godzin lub 10mg/kg co 4 godziny. Nie przekraczać maksymalnej dawki dziennej. W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie

Apap dla dzieci Forte zawiesina doustna zawiera jako substancję czynną paracetamol. Substancja ta charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz słabym działaniem przeciwzapalnym. Mechanizm działania paracetamolu polega na blokowaniu produkcji prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz na hamowaniu tworzenia impulsów bólowych (aktywność obwodowa). Aktywność obwodowa może wynikać również z hamowania syntezy prostaglandyn lub innych substancji uwrażliwiających receptory bólowe. Mechanizm działania przeciwgorączkowego prawdopodobnie polega na bezpośrednim oddziaływaniu na ośrodek ciepła w podwzgórzu.

Wskazania

ból o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

ból o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka

Działanie

Apap dla dzieci Forte zawiesina doustna zawiera jako substancję czynną paracetamol. Substancja ta charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz słabym działaniem przeciwzapalnym. Mechanizm działania paracetamolu polega na blokowaniu produkcji prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) oraz na hamowaniu tworzenia impulsów bólowych (aktywność obwodowa). Aktywność obwodowa może wynikać również z hamowania syntezy prostaglandyn lub innych substancji uwrażliwiających receptory bólowe. Mechanizm działania przeciwgorączkowego prawdopodobnie polega na bezpośrednim oddziaływaniu na ośrodek ciepła w podwzgórzu.

Kluczowy składnik

paracetamol

Dodaj swoją opinię

Aby dodać opinię, proszę się zalogować.

Kinga
ocena ocena ocena ocena ocena
Apap dla dzieci zawsze mam w domowej apteczce. Zaufany i skuteczny lek. Plus to mała dawka leku i wygodny sposób podania za pomocą strzykawki. Apap forte szybko przynosi ulgę w bólu i gorączce. Sprawdza się przy przeziębieniu oraz w bolesnym ząbkowaniu. Dawkowanie uzależnione jest od wagi dziecka. Polecam, apap forte dla dzieci to u nas nr 1 :)

Pola oznaczone * są wymagane

Zasady ochrony danych osobowych
Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.