product-image
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
20.29 zł
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki
Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki

Mensil Max (Sildenafil 50mg) lek na erekcję 4 tabletki

Brak ocen

Dostępny

20.29 zł

Opis

MENSIL - Działa nawet po 12 minutach i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu

1 Mensil Max zawiera 50 mg syldenafilu w jednej tabletce, czyli najwyższą dawkę syldenafilu dostępną bez recepty wg. danych IQVIA Pharmascope 04.2021.

2 Mensil Max zawiera 50 mg syldenafilu, czyli dwa razy większą dawkę w porównaniu do leku Mensil, zawierającego 25 mg syldenafilu.

Charakterystyki Produktów Leczniczych Mensil i Mensil Max.


Mensil Max działa
nawet po 12 minutach3


Mensil Max wspomaga
uzyskanie i utrzymanie erekcji
do 5 godzin
od zażycia preparatu

3 Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil Max, pkt 5. ppkt.5.1.

Mensil daje swobodę wyboru optymalnego momentu zbliżenia
Mensil 50 mg
Zawiera najbardziej znaną substancję SYLDENAFIL w dawce 50 mg, która wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji.

4 Wobec faktu sprzedaży leków na erekcję, na podstawie danych IMS Dataview PRM 0421.
G04E1 ERECT DYS PRD PDE5 INHIB, OTFMR0421 12C2C 12C2CUROLOGICAL M-CAPS/TA.

Dla mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

DYSKRETNA POSTAĆ

Tabletki do rozgryzania i żucia


Nie wymaga
popijania5


Rozpuszcza się
w ustach5


O miętowym
smaku

5 Tabletkę należy rozgryźć i żuć przed połknięciem. Tabletki nie wymagają popijania, ponieważ częściowo rozpuszczają się w ustach.

Dawkowanie Mensil Max

Jeśli pacjent stosował wcześniej produkty lecznicze zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecaną dawką jest 50 mg syldenafilu przyjmowane około godzinę przed aktywnością seksualną.

W przeciwnym razie MENSIL MAX w dawce 50 mg
należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu
syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu
(czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

SKŁAD:

 

Co zawiera lek na erekcję Mensil Max?

 

Substancją czynną leku na zaburzenia erekcji Mensil Max jest syldenafil. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

 

Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Białe, trójkątne, dwuwypukłe tabletki oznakowane jednostronnie liczbą „50”.

WSKAZANIA:

 

Co to jest lek Mensil Max i w jakim celu się go stosuje?

 

Mensil Max zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

 

Lek Mensil Max jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

DAWKOWANIE:

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg.

 

W przeciwnym razie, lek Mensil Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu, wystarczającego do odbycia stosunku).

 

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskaniu erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować dawki 50 mg.

 

Leku na zaburzenia erekcji Mensil Max nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

 

Nie należy przyjmować leku Mensil Max z innymi preparatami zawierającymi syldenafil.

 

Mensil Max należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć.
Tabletki nie wymagają popijania.

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil Max jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Tabletki na erekcję Mensil Max umożliwiają osiągnięcie erekcji pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Czas, po którym występuje działanie leku Mensil jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.
Działanie leku Mensil może nastąpić później, jeśli lek zażyto po obfitym posiłku.

 

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Mensil Max nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku na erekcję Mensil Max:

 

Istnieje wówczas większe ryzyko wystąpienia i nasilenia działań niepożądanych. Nie należy stosować większej ilości tabletek niż zalecana. Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększonej skuteczności leku.

PRZECHOWYWANIE:

 

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

 

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

INNE INFORMACJE:

 

Mensil Max – tabletki na erekcję są przeciwwskazane:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany (leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”))
  lub leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers) – ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do
  niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego krwi;
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi) - wykazano,
  że inhibitory PDE5, takie jak lek Mensil Max, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek;
 • w przypadku ciężkich chorób wątroby lub serca;
 • po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, a także w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi;
 • jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa);
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku na zaburzenia erekcji Mensil Max, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką
w przypadku:

 • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi) i szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego;
 • dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
 • choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia);
 • jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Mensil Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Lek na zaburzenia erekcji Mensil Max nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii
zaburzeń wzwodu. Nie należy go również przyjmować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z wykorzystaniem syldenafilu ani innych inhibitorów PDE5.

 

Mensil Max nie powinien być stosowany, jeśli mężczyzna nie cierpi na zaburzenia erekcji.

 

Lek Mensil Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Tacy pacjenci nie powinni stosować dawki leku Mensil Max wyższej niż 25 mg.

 

Tabletki na zaburzenia erekcji Mensil Max nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 lat.

 

Mensil Max a inne leki 

Należy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmował ostatnio, stosuje obecnie lub planuje
stosować. Mensil Max może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Mensil Max, a także o godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku na zaburzenia erekcji Mensil Max jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

 

Nie należy stosować leku Mensil Max, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

 

Nie należy stosować leku Mensil Max, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

 

Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

 

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, należy rozpocząć leczenie od mniejszej dawki (25 mg) leku Mensil Max.

 

U niektórych pacjentów, przyjmujących leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, będących objawem niskiego ciśnienia, wynikającego ze spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących lek Mensil Max i leki alfa-adrenolityczne. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Mensil Max. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil Max. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Mensil Max. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia dolegliwości. Pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha i krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania i siadania.

 

Jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol, erytromycynę, cymetydynę, przed przyjęciem leku Mensil Max powinien skonsultować się z lekarzem.

 

Mensil Max z jedzeniem, piciem i alkoholem 

Lek Mensil Max może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil Max w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

 

Zdolność do uzyskania erekcji po spożyciu alkoholu może zostać czasowo zaburzona. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Mensil Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przez zażyciem tego preparatu.

 

Lek Mensil Max zawiera 4,30 mg aspartamu (E 951) w 1 tabletce. Aspartam, jako źródło fenyloalaniny, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.

 

Lek Mensil Max zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 

Lek na zaburzenia erekcji Mensil Max może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, powinni zorientować się, w jaki sposób ich organizm reaguje na Mensil Max.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność  

Lek Mensil Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

 

Lek Mensil Max - działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, zgłaszane w związku ze stosowaniem leku na zaburzenia erekcji Mensil Max, są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Mensil Max i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

 • reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;
 • bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często – jeśli wystąpią w trakcie lub po stosunku płciowym należy przyjąć pozycję
  półsiedzącą i spróbować się rozluźnić. Nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
 • nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód
  utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
 • nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko;
 • ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej,
  na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka;
 • napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.

 

Inne działania niepożądane:

 

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

 

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

 

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

 

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie
przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie,
zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

 

Po wprowadzeniu leku do obrotu, rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały już przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze
stosowaniem leku zawierającego syldenafil.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku:

tel. +48 22 742 00 22

e-mail: [email protected]

Mensil Max to lek na zaburzenia erekcji z maksymalną dawką syldenafilu, dostępną bez recepty. Działa nawet po 12 minutach i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil. Jedna tabletka leku zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH)

Wskazania

Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. 

Dawkowanie

Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg. W przeciwnym razie lek MENSIL MAX w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować dawki 50 mg.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak MENSIL MAX, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
 • W przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby.
 • Po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
 • Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Postać

Stosowanie

Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. 

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem