Fromilid Uno tabl.ozmodyf.uwal. 0,5g 7 tabletek

Fromilid Uno tabl.ozmodyf.uwal. 0,5g 7 tabletek

Brak ocen

Producent
Krka Polska

ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa

Pojemność
7 szt.
Postać


Skład

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny. Lek zawiera również laktozę oraz sód.

Wskazania

Preparat stosowany jest w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę:

- zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, wywołane przez wrażliwe drobnoustroje m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae)

- zapalenie ucha środkowego

- zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogenes, zapalenie zatok przynosowych, wywołane przez wrażliwe drobnoustroje m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae)

- zakażenia skóry i tkanki podskórnej (np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes)

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci >12 rż.

Działanie

Jest to antybiotyk z grupy makrolidów, działający przeciwbakteryjnie poprzez hamowanie syntezy białka. Lek działa na wiele gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych.

Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro i in vivo:

tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.

tlenowe bakterie Gram-ujemne: Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis,.

- inne drobnoustroje: Chlamydia pneumoniae (TWAR), Mycobacterium leprae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, kompleks Mycobacterium avium (MAC) - w skład którego wchodzi Mycobacterium avium i Mycobacterium intracellulare.

- bakterie mikroaerofilne: Helicobacter pylori. 

Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro, jednak znaczenie kliniczne tych badań nie zostało potwierdzone właściwie udokumentowanymi badaniami klinicznymi:

- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae, Streptococcus (grupa C, F, G), Streptococcus viridans.

tlenowe bakterie Gram-ujemne: Pasteurelia multocida, Bordetella pertussis.

- beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes.

- beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacteroides melaninogenicus

- inne bakterie Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.

Większość szczepów gronkowców opornych na metycylinę i oksacylinę jest także oporna na klarytromycynę.

Metabolit leku - 14-hydroksyklarytromycyna, wykazuje znaczącą aktywność przeciwbakteryjną. Na większość bakterii działa tak samo lub 1 -2 razy słabiej niż związek macierzysty.

Na Haemophilus influenzae metabolit działa 2 razy silniej niż klarytromycyna. Klarytromycyna i 14-hydroksyklarytromycyna in vitro i in vivo działają addycyjne lub synergiczne na H. influenzae w zależności od rodzaju szczepu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 70%. Dostępność biologiczna wynosi ok. 50%. Stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem OUN, jest większe od stężenia we krwi (największe w wątrobie i płucach). Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem cytochromu P-450. Około 40% dawki klarytromycyny jest wydalane z moczem, 30% - z kałem.

Dawkowanie

Dla doroslych i młodzieży >12 lat dawka dobowa to 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu.  W ciężkich zakażeń dawkę można zwiększyć do 1 g raz na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 5-14 dni, w zapaleniu płuc i zatok - 6-14 dni.

Ze względu na brak możliwości podziału tabletki i zmniejszenia dawki leku nie należy podawać chorym z ciężką niewydolnością nerek (CCr <30 ml/min).

U dzieci <12 lat zaleca się stosowanie klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej.

Lek należy przyjmować z posiłkiem. Tabletki powinno się połykać w całości, popijając płynem (nie wolno ich rozgryzać ani dzielić).

Przeciwwskazania

Nie należy podawać preparatu:

- w przypadku nadwrażliwości na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

- w hipokaliemii

- w komorowym zaburzeniu rytmu serca, w tym torsade de pointes.

- w ciężkiej niewydolności wątroby

- w ciężkiej niewydolności nerek z klirensem kreatyniny <30 ml/min

- z kolchicyną

- z inhibitorami reduktazy HMG-CoA, które są w znacznym stopniu metabolizowane przez CYP3A4 (lowastatyna, symwastatyna)

- z ergotaminą lub dihydroergotaminą - ryzyko wywołania objawów zatrucia sporyszem

- z: astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną - ryzyko wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu serca, w tym częstoskurczu komorowego, migotania komór i komorowych zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes

- z tikagrelorem, ranolazyną.

Działania niepożądane:

Często: ból głowy, niestrawność, nudności, ból brzucha, wysypka, nadmierna potliwość, bezsenność, biegunka, wymioty, zaburzenia smaku, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, jadłowstręt, zmniejszenie łaknienia, niepokój, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, senność, drżenia, zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zapalenie języka, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów, zwiększenie aktywności AlAT, AspAT, świąd, pokrzywka, astenia, kandydoza, zakażenie pochwy, kołatanie serca, zaparcia, leukopenia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Częstość nieznana: agranulocytoza, trombocytopenia, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, zaburzenia orientacji, omamy, niezwykłe sny, mania, drgawki, parestezje, tachykardia komorowa, migotanie komór, krwotok, ostre zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, żółtaczka wątrobowokomórkowa, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), toksyczna nekroliza naskórka, trądzik, miopatia, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększenie wartości INR, wydłużenie czasu protrombinowego, nieprawidłowa barwa moczu, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (może mieć różne nasilenie - od lekkiego po zagrażające życiu), brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, przebarwienie języka, przebarwienie zębów, zespół Stevensa-Johnsona, róża, głuchota, torsade de pointeswysypka polekowa z eozynofilią i objawami narządowymi (DRESS).

Dzialania niepożądane, które występowały wyłącznie po podaniu klarytromycyny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu: choroba refluksowa przełyku, rabdomioliza (częstość nieznana), zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, ból odbytu, krwawienie z nosa, ból mięśni (niezbyt często).o

Mogą wystąpić działania niepożądane będące wynikiem interakcji klarytromycyny z innymi lekami, m.in.: nasilenie toksyczności kolchicyny (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) z niewydolnością nerek); hipoglikemia (w skojarzeniu z insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi); ciężkie krwotoki (w skojarzeniu z warfaryną), rabdomioliza (w skojarzeniu ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem); neurotoksyczność, np. senność i splątanie (w skojarzeniu z triazolamem).

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku (zwłaszcza w I trymestrze) bez dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka. Klarytromycyna przenika do mleka kobiecego.

Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u osób z niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub nietolerancją galaktozy.

Lek zawiera również sód (12,85 mg sodu/1 tabl. - należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

Preparat stosowany jest w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę:- zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, wywołane przez wrażliwe drobnoustroje m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae)- zapalenie ucha środkowego- zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogenes, zapalenie zatok przynosowych, wywołane przez wrażliwe drobnoustroje m.in. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae)- zakażenia skóry i tkanki podskórnej (np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes)Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci >12 rż.

Działanie

Jest to antybiotyk z grupy makrolidów, działający przeciwbakteryjnie poprzez hamowanie syntezy białka. Lek działa na wiele gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych.Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro i in vivo:- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes.- tlenowe bakterie Gram-ujemne: Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis,.- inne drobnoustroje: Chlamydia pneumoniae (TWAR), Mycobacterium leprae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, kompleks Mycobacterium avium (MAC) - w skład którego wchodzi Mycobacterium avium i Mycobacterium intracellulare.- bakterie mikroaerofilne: Helicobacter pylori. Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro, jednak znaczenie kliniczne tych badań nie zostało potwierdzone właściwie udokumentowanymi badaniami klinicznymi:- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae, Streptococcus (grupa C, F, G), Streptococcus viridans.- tlenowe bakterie Gram-ujemne: Pasteurelia multocida, Bordetella pertussis.- beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes.- beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacteroides melaninogenicus- inne bakterie Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.Większość szczepów gronkowców opornych na metycylinę i oksacylinę jest także oporna na klarytromycynę.Metabolit leku - 14-hydroksyklarytromycyna, wykazuje znaczącą aktywność przeciwbakteryjną. Na większość bakterii działa tak samo lub 1 -2 razy słabiej niż związek macierzysty.Na Haemophilus influenzae metabolit działa 2 razy silniej niż klarytromycyna. Klarytromycyna i 14-hydroksyklarytromycyna in vitro i in vivo działają addycyjne lub synergiczne na H. influenzae w zależności od rodzaju szczepu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 70%. Dostępność biologiczna wynosi ok. 50%. Stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem OUN, jest większe od stężenia we krwi (największe w wątrobie i płucach). Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem cytochromu P-450. Około 40% dawki klarytromycyny jest wydalane z moczem, 30% - z kałem.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem