Fromilid 500 tabl.powl. 0,5 g 14 tabl.

Fromilid 500 tabl.powl. 0,5 g 14 tabl.

Brak ocen

Producent
Krka Polska

ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa

Pojemność
14 szt.
Postać


Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Skład

1 tabletka powlekana zawiera 500 mg klarytromycyny.

Wskazania

Preparat wskazany jest w leczeniu:

- zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę: ostre zapalenie ucha środkowego (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (wywołane przez Streptococcus aureus lub Streptococcus pyogenes); eradykacja Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy lub żołądka (zawsze w skojarzeniu z innymi lekami); zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); zapalenie migdałków i gardła wywołane przez paciorkowce; zapalenie płuc (wywołane przez Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae lub Chlamydia pneumoniae);  ostre zapalenie zatok szczękowych (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); uogólnione zakażenia mykobakteriami Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare (kompleks Mycobacterium avium).

Tabletki powlekane przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci >12 rż.

Działanie

Preparat fromilid należy do antybiotyków makrolidowych.

Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę  in vitro i in vivo to:

- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes

tlenowe bakterie Gram-ujemne: Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae

inne drobnoustroje: Chlamydia pneumoniae (TWAR), Mycobacterium leprae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium fortuitum, kompleks Mycobacterium avium (MAC) - w skład którego wchodzi Mycobacterium avium i Mycobacterium intracellulare

bakterie mikroaerofilne: Helicobacter pylori

Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro:

- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae, Streptococcus (grupa C, F, G), Streptococcus viridans

- tlenowe bakterie Gram-ujemne: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida

beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes

- beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacteroides melaninogenicus

- inne bakterie Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Campylobacter jejuni.

Większość szczepów gronkowców opornych na metycylinę i oksacylinę jest także oporna na klarytromycynę. 

Metabolit leku - 14-hydroksyklarytromycyna, wykazuje aktywność przeciwbakteryjną. Na większość bakterii działa tak samo lub 1-2 razy słabiej niż związek macierzysty. Klarytromycyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna wynosi ok. 50%. Wiąże się z białkami osocza w ok. 70%. Stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego, jest większe od stężenia we krwi (największe w wątrobie i płucach). Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie, a wydalana z kałem oraz moczem.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci >12 lat: 250 mg co 12 h.

W leczeniu cięższych postaci infekcji, zapalenia zatok oraz przy zakażeniach wywołanych przez Haemophilus influenzae: 500 mg co 12 h. Terapia trwa zwykle 6-14 dni.

W eradykacji H. pylori jako terapii w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy: 500-1500 mg/dobę w 2 dawkach podzielonych przez 7-14 dni, w skojarzeniu z innymi lekami.

Tabletkę należy przyjmować podczas posiłku popijając płynem. Nie można jej rozgryzać i dzielić.

U osób z niewydolnością nerek: CCr <30 ml/min, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę, tj. 250 mg raz na dobę, lub w leczeniu cięższych zakażeń, do 250 mg 2 razy na dobę (nie dłużej niż 14 dni).

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować antybiotyku:

- w przypadku nadwrażliwości na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu

- w ciężkiej niewydolności wątroby i nerek

- w komorowych zaburzeniach rytmu serca

- w hipokaliemii (ryzyko wydłużenia odstępu QT)

- z: cyzaprydem, pimozydem, astemizolem, terfenadyną, ponieważ może to powodować wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór i komorowe zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes

z ergotaminą lub dihydroergotaminą - ze względu na możliwość wywołania objawów zatrucia sporyszem

- z tikagrelorem lub ranolazyną

- z kolchicyną

- z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statyny), które są w znacznym stopniu metabolizowane przez CYP3A4 (lowastatyna czy symwastatyna), ze względu na zwiększone ryzyko miopatii, w tym rabdomiolizy

Działania niepożądane:

Często: ból głowy, niestrawność, ból brzucha, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, nadmierna potliwość, bezsenność, biegunka, wymioty, zaburzenia smaku, nudności, wysypka.

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, jadłowstręt, niepokój, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, kołatanie serca, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów, zwiększenie aktywności AlAT i AspAT, świąd, pokrzywka, astenia, kandydoza, zakażenie pochwy, senność, drżenia, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, leukopenia, zmniejszenie łaknienia, odbijanie.

Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenie psychotyczne, depersonalizacja, depresja, zaburzenia orientacji, omamy, niezwykłe sny, mania, drgawki, brak smaku, węch opaczny, torsade de pointes, tachykardia komorowa, migotanie komór, krwotok, przebarwienie języka, przebarwienie zębów, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne nekroliza naskórka, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami narządowymi (DRESS), miopatia, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększenie wartości INR, wydłużenie czasu protrombinowego, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, stan splątania, utrata węchu, , ostre zapalenie trzustki, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), trądzik, agranulocytoza, trombocytopenia, parestezje, głuchota, niewydolność wątroby, żółtaczka wątrobowokomórkowa, niewydolność wątroby, żółtaczka wątrobowokomórkowa.

Mogą wystąpić działania niepożądane będące wynikiem interakcji klarytromycyny z innymi lekami, m.in.: nasilenie toksyczności kolchicyny (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) z niewydolnością nerek; istnieje ryzyko zgonu); ciężkie krwotoki, znaczne podwyższenie wartości INR oraz wydłużenie czasu protrombinowego (w skojarzeniu z warfaryną), rabdomioliza (w skojarzeniu ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem), hipoglikemia (w skojarzeniu z insuliną lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

Preparat wskazany jest w leczeniu:- zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę: ostre zapalenie ucha środkowego (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (wywołane przez Streptococcus aureus lub Streptococcus pyogenes); eradykacja Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy lub żołądka (zawsze w skojarzeniu z innymi lekami); zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); zapalenie migdałków i gardła wywołane przez paciorkowce; zapalenie płuc (wywołane przez Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae lub Chlamydia pneumoniae);  ostre zapalenie zatok szczękowych (wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis lub Streptococcus pneumoniae); uogólnione zakażenia mykobakteriami Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare (kompleks Mycobacterium avium).Tabletki powlekane przeznaczone są dla osób dorosłych i dzieci >12 rż.

Działanie

Preparat fromilid należy do antybiotyków makrolidowych.Drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę  in vitro i in vivo to:- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes- tlenowe bakterie Gram-ujemne: Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae- inne drobnoustroje: Chlamydia pneumoniae (TWAR), Mycobacterium leprae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium fortuitum, kompleks Mycobacterium avium (MAC) - w skład którego wchodzi Mycobacterium avium i Mycobacterium intracellulare- bakterie mikroaerofilne: Helicobacter pyloriDrobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę in vitro:- tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae, Streptococcus (grupa C, F, G), Streptococcus viridans- tlenowe bakterie Gram-ujemne: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida- beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes- beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacteroides melaninogenicus- inne bakterie Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Campylobacter jejuni. Większość szczepów gronkowców opornych na metycylinę i oksacylinę jest także oporna na klarytromycynę. Metabolit leku - 14-hydroksyklarytromycyna, wykazuje aktywność przeciwbakteryjną. Na większość bakterii działa tak samo lub 1-2 razy słabiej niż związek macierzysty. Klarytromycyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna wynosi ok. 50%. Wiąże się z białkami osocza w ok. 70%. Stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego, jest większe od stężenia we krwi (największe w wątrobie i płucach). Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie, a wydalana z kałem oraz moczem.

Dodaj swoją opinię

Aby dodać opinię, proszę się zalogować.

Brak komentarzy

Pola oznaczone * są wymagane

Zasady ochrony danych osobowych
Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.