Ferrum-Lek rozt.do wstrz. 0,1 g Fe+++/2ml 50 amp.a 2ml

Ferrum-Lek rozt.do wstrz. 0,1 g Fe+++/2ml 50 amp.a 2ml

Brak ocen

Producent
Pojemność
Brak informacji
Postać
Brak informacji


Skład

1 ampułka (2 ml) zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z dekstranem.

Wskazania

Preparat stosuje się w leczeniu wszystkich przypadków niedoboru żelaza, które wymagają szybkiego i właściwego uzupełnienia, zwłaszcza:

- w przypadku złej tolerancji preparatów doustnych lub braku poprawy po stosowaniu preparatów doustnych

- w czynnej chorobie zapalnej jelit, w której stosowanie doustnych preparatów żelaza jest nieskuteczne

- w znacznym niedoborze żelaza po utracie krwi.

Terapię można rozpocząć wyłącznie u pacjentów, u których wskazania zostały dokładnie ustalone, a stężenie ferrytyny w surowicy i całkowitą liczbę erytrocytów potwierdzono w badaniach laboratoryjnych.

Działanie

Po podaniu pozajelitowym kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem, stężenie hemoglobiny zwiększa się szybciej niż po podaniu doustnym soli żelaza (II). Po podaniu domięśniowym, kompleks ten wchłaniany jest głównie w układzie limfatycznym, skąd po 3 dniach przenika do krążenia ogólnego. Stosunkowo duża część domięśniowo podanego kompleksu nie wchłania się z tkanki mięśniowej nawet po długim czasie. Wielocząsteczkowy kompleks wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem jest wychwytywany przez układ siateczkowo-śródbłonkowy, w którym następuje rozkład na żelazo i dekstran. Następnie żelazo jest wiązane z ferrytyną i hemosyderyną oraz w mniejszym zakresie z transferyną. Żelazo następnie wykorzystywane jest w szpiku kostnym do syntezy hemoglobiny w procesie erytropoezy. Dekstran albo ulega przemianom metabolicznym, albo jest wydalany. Żelazo wydala się z organizmu w niewielkich ilościach.

Dawkowanie

Preparat należy podawać domięśniowo (nigdy dożylnie), wstrzykując głęboko, naprzemiennie do lewego i prawego mięśnia pośladkowego (podczas i po podaniu leku powinno się obserwować pacjenta czy nie występują reakcje nadwrażliwości). Lek należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego. Dawkę preparatu oblicza się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia niedoboru wg schematu zamieszczonego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (dawka zależy od masy ciała, docelowego stężenia hemoglobiny, aktualnego stężenia hemoglobiny i tkankowego zapasu żelaza).

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 do 2 amp. (100 do 200 mg żelaza) co drugi dzień, zależnie od stężenia hemoglobiny, maksymalnie 4 ml (2 amp.) (200 mg żelaza).

Dzieci: 0,06 ml/kg mc./dobę (3 mg żelaza/kg mc. na dobę) co drugi dzień, dawka maksymalna wynosi 0,14 ml/kg mc. na dobę (7 mg żelaza/kg mc. na dobę).

Nieodpowiednie przechowywanie ampułek może spowodować wytrącanie się osadu (ampułki z widocznym osadem lub po upływie terminu ważności należy zniszczyć). Preparatu nie wolno mieszać z innymi lekami.

Przed wstrzyknięciem należy oczyścić skórę i mocno wcisnąć tkankę podskórną na głębokość 2 cm, aby zminimalizować ewentualny wyciek podawanego leku. Po podaniu miejsce wstrzyknięcia należy uciskać przez minutę.

Przeciwwskazania

Nie należy podawać preparatu w przypadku:

- nadwrażliwości na składniki preparatu

- nadmiernych zasobów żelaza w organizmie (m.in. hemochromatoza, hemosyderoza)

- niedokrwistości, która nie jest spowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość megaloblastyczna w wyniku niedoboru wit. B12)

- zaburzeń wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (m.in. niedokrwistość spowodowana zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoachrestyczna, talasemia)

- ciężkich zaburzeń hemostazy (hemofilia), spowodowanych rozwijającym się krwiakiem.

Działania niepożądane:

Często: przemijające zaburzenia smaku (zwłaszcza pojawienie się metalicznego posmaku).

Niezbyt często: niewyraźne widzenie, drętwienie, skurcz oskrzeli, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, skurcze mięśni, bóle mięśniowe, gorączka, dreszcze, ból i ucisk w klatce piersiowej, zmęczenie, stan zapalny i krwiak w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, zawroty głowy, zapaść, tachykardia, kołatanie serca, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, odczucie gorąca, uderzenia gorąca.

Rzadko: obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie, parestezje, napady drgawek, niepokój (głównie ruchowy), zaburzenia rytmu serca, reakcje rzekomoanafilaktyczne z wysypką, świądem, nudnościami, dreszczami, dusznością, pokrzywką.

Bardzo rzadko: ostre, ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne (nagłe trudności w oddychaniu i (lub) zapaść krążeniowa), również zakończone zgonem, przemijająca głuchota, hemoliza.

Częstość nieznana: utrata przytomności, omdlenie, napady drgawek, niedoczulica, senność, zaburzenia świadomości, bradykardia, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skory, zwłaszcza twarzy, zapalenie żyły, zapaść krążeniowa, zakrzepowe zapalenie żyły, ból stawów, ból kończyn, ból pleców, zmiana zabarwienia moczu, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zwiększenie aktywności AlAT i (lub) AspAT, zwiększenie aktywności GGT, zwiększenie aktywności LDH, zwiększenie stężenia ferrytyny w surowicy, reakcje nadwrażliwości, splątanie, lęk, drżenie, zaparcie, obrzęk naczynioruchowy.

Preparat można stosować w okresie ciąży, jeśli potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem dla płodu. Zaleca się szczególną ostrożność w I trymestrze ciąży. 

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Stosowanie

Preparat stosuje się w leczeniu wszystkich przypadków niedoboru żelaza, które wymagają szybkiego i właściwego uzupełnienia, zwłaszcza:- w przypadku złej tolerancji preparatów doustnych lub braku poprawy po stosowaniu preparatów doustnych- w czynnej chorobie zapalnej jelit, w której stosowanie doustnych preparatów żelaza jest nieskuteczne- w znacznym niedoborze żelaza po utracie krwi.Terapię można rozpocząć wyłącznie u pacjentów, u których wskazania zostały dokładnie ustalone, a stężenie ferrytyny w surowicy i całkowitą liczbę erytrocytów potwierdzono w badaniach laboratoryjnych.

Działanie

Po podaniu pozajelitowym kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem, stężenie hemoglobiny zwiększa się szybciej niż po podaniu doustnym soli żelaza (II). Po podaniu domięśniowym, kompleks ten wchłaniany jest głównie w układzie limfatycznym, skąd po 3 dniach przenika do krążenia ogólnego. Stosunkowo duża część domięśniowo podanego kompleksu nie wchłania się z tkanki mięśniowej nawet po długim czasie. Wielocząsteczkowy kompleks wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem jest wychwytywany przez układ siateczkowo-śródbłonkowy, w którym następuje rozkład na żelazo i dekstran. Następnie żelazo jest wiązane z ferrytyną i hemosyderyną oraz w mniejszym zakresie z transferyną. Żelazo następnie wykorzystywane jest w szpiku kostnym do syntezy hemoglobiny w procesie erytropoezy. Dekstran albo ulega przemianom metabolicznym, albo jest wydalany. Żelazo wydala się z organizmu w niewielkich ilościach.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem