Duomox tabl. 0,75 g 20 tabletek

Duomox tabl. 0,75 g 20 tabletek

Brak ocen

Skład

1 tabletka zawiera 750 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu.

Wskazania

Duomox wskazany jest w leczeniu:

- zakażeń u dzieci i dorosłych: eradykacja Helicobacter pylori, choroba z Lyme, dur brzuszny i dur rzekomy, zakażenia związane z protezowaniem stawówostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ostre zapalenie ucha środkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia związane z protezowaniem stawów.

Preparat jest także stosowany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.

Działanie

Lek należy do grupy antybiotyków β-laktamowych. Preparat wrażliwy jest na działanie β-laktamaz. Działania  leku polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Gatunki wrażliwe na amoksycylinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, paciorkowce β-hemolizujące (grupy A, B, C i G). Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej: Pasteurella multocida, gronkowce koagulazo-ujemne, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniaeStreptococcus spp. grupy viridansClostridium spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Fusobacterium spp., Borrelia burgdorferi. Drobnoustroje z opornością naturalną:   Mycoplasma spp., Legionella spp, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych),  Enterobacter spp. Chlamydia spp. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i dobrze, osiągając maksymalne stężenie w czasie ok. 1 h. Biodostępność preparatu wynosi około 70%. W ok. 18% wiąże się z białkami osocza. Jest wykrywana w pęcherzyku żółciowym, w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, mięśniach, żółci i ropie,  w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej. Nie przenika wystarczająco do płynu mózgowo-rdzeniowego. Natomiast przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Amoksycylina jest metabolizowana w ok. 10-25% do nieczynnego kwasu penicylinowego i wydalana głównie przez nerki.

Dawkowanie

Dawkowanie określa się indywidualnie, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg

Ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznejostre zapalenie pęcherza moczowego: 250 mg do 500 mg co 8 h lub 750 mg do 1 g co 12 h, w ciężkich zakażeniach 750 mg do 1 g co 8 h; ostre zapalenie pęcherza moczowego można leczyć dawką 3 g 2 razy na dobę przez 1 dzień. Ostre paciorkowce zapalenie migdałków i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeliostre zapalenie ucha środkowego: 500 mg co 8 h lub 750 mg do 1 g co 12 h, w ciężkich zakażeniach 750 mg do 1 g co 8 h przez 10 dni. Pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia związane z protezowaniem stawów: 500 mg do 1 g co 8 h. Dur brzuszny i dur rzekomy: 500 mg do 2 g co 8 h. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g doustnie w pojedynczej dawce na 30-60 min przed zabiegiem. Choroba z Lyme: wczesna postać – 500 mg do 1 g co 8 h do maksymalnej dawki 4 g na dobę w dawkach podzielonych przez 14 dni (10 do 21 dni); późna postać (objawy układowe) – 500 mg do 2 g co 8 h do maksymalnej dawki 6 g na dobę w dawkach podzielonych przez 10-30 dni. Eradykacja Helicobacter pylori: 750 mg do 1 g 2 razy na dobę w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (np. omeprazolem, lanzoprazolem) i innym lekiem przeciwbakteryjnym (np. klarytromycyną, metronidazolem) przez 7 dni.

Dzieci o mc. <40 kg

Ostre zapalenie pęcherza moczowego, pozaszpitalne zapalenie płuc, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre bakteryjne zapalenie zatok,  ostre zapalenie ucha środkowego, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej: 20-90 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. Zapalenie migdałków i zapalenie gardła, ostre paciorkowcowe : 40-90 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych.  Choroba z Lyme: wczesna postać – 25-50 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych przez 10-21 dni, późna postać (objawy układowe) – 100 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych przez 10-30 dni. Dur brzuszny i dur rzekomy: 100 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych. Zapobieganiu zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce na 30-60 min przed zabiegiem.

Pacjenci w podeszłym wieku - modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas dawkowania i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: GFR >30 ml/min - modyfikacja dawki nie jest konieczna; GFR 10-30 ml/min – maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę; GFR <10 ml/min – maksymalnie 500 mg na dobę. Dzieci o mc. <40 kg z zaburzeniami czynności nerek: GFR >30 ml/min – modyfikacja dawki nie jest konieczna; GFR 10-30 ml/min – 15 mg/kg mc. podawane 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę); GFR <10 ml/min – jedna dawka 15 mg/kg mc. podawana raz na dobę (maksymalnie 500 mg). Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg poddawani hemodializie: jedna dawka 15 mg/kg mc. podawana raz na dobę, przed hemodializą należy podać dodatkową dawkę 15 mg/kg mc.; w celu przywrócenia stężenia antybiotyku we krwi należy podać kolejną dawkę 15 mg/kg mc. po zakończeniu hemodializy. Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej: maksymalna dawka wynosi 500 mg na dobę.

Posiłek nie ma wpływu na wchłanianie preparatu. Tabletkę do sporządzania zawiesiny doustnej należy umieścić w szklance wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Mieszaninę należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Linia podziału nie służy do podziału tabletki na równe dawki i jest umieszczona ze względów estetycznych.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować antybiotyku w przypadku:

- nadwrażliwości na amoksycylinę, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - - ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (anafilaksja) na inny lek β-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam) w wywiadzie.

Działania niepożądane:

Często: wysypka skórna, nudnościbiegunka.

Niezbyt często: świąd, pokrzywka, wymioty.

Bardzo rzadko: hiperkinezja, zawroty głowy i drgawki, związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego, powierzchniowe przebarwienie zębów u dzieci, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, niewielkie zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, rumień wielopostaciowy, pęcherzowe, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ciężkie reakcje alergiczne, czarny włochaty język, ostra uogólniona osutka krostkowa (AEGP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria, kandydoza skóry i błon śluzowych, przemijająca leukopenia, przemijająca trombocytopenia i niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Częstość nieznana: reakcja Jarischa-Herxheimera, jałowe zapalenie opon mózgowych, ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej (zespół Kounisa).

Działania niepożądane np.  drgawki, zawroty głowy, reakcje alergiczne mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z uwagi na duże stężenie amoksycyliny w moczu, zastosowanie chemicznych metod oznaczania zawartości glukozy w moczu może powodować fałszywie dodatni wynik oznaczenia. Lek ten może również zaburzać wynik testów oznaczających stężenie estriolu u kobiet w ciąży.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Postać

Stosowanie

Duomox wskazany jest w leczeniu:- zakażeń u dzieci i dorosłych: eradykacja Helicobacter pylori, choroba z Lyme, dur brzuszny i dur rzekomy, zakażenia związane z protezowaniem stawów, ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ostre zapalenie ucha środkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia związane z protezowaniem stawów.Preparat jest także stosowany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.

Działanie

Lek należy do grupy antybiotyków β-laktamowych. Preparat wrażliwy jest na działanie β-laktamaz. Działania  leku polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Gatunki wrażliwe na amoksycylinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, paciorkowce β-hemolizujące (grupy A, B, C i G). Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej: Pasteurella multocida, gronkowce koagulazo-ujemne, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. grupy viridans, Clostridium spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Fusobacterium spp., Borrelia burgdorferi. Drobnoustroje z opornością naturalną:   Mycoplasma spp., Legionella spp, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych),  Enterobacter spp. Chlamydia spp. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i dobrze, osiągając maksymalne stężenie w czasie ok. 1 h. Biodostępność preparatu wynosi około 70%. W ok. 18% wiąże się z białkami osocza. Jest wykrywana w pęcherzyku żółciowym, w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, mięśniach, żółci i ropie,  w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej. Nie przenika wystarczająco do płynu mózgowo-rdzeniowego. Natomiast przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Amoksycylina jest metabolizowana w ok. 10-25% do nieczynnego kwasu penicylinowego i wydalana głównie przez nerki.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem