product-image
Dezamigren 12,5 mg 2 tabletki
20.59 zł
Dezamigren 12,5 mg 2 tabletki

Dezamigren 12,5 mg 2 tabletki

5.00

ocena ocena ocena ocena ocena

(2)


Producent
Aflofarm

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Pojemność
2szt
Postać


Dostępny

20.59 zł

Opis

Dezamigren to produkt leczniczy, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Substancja czynna leku (almotryptan) wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu powodując ich zwężenie, co prowadzi do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną. Lek stosuje się u osób w wieku od 18 do 65 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest almotryptan w dawce 12,5 mg (w postaci almotryptanu jabłczanu).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 29/32, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), sodu stearylofumaran, otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć popijając płynem (np. wodą). Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat): Zalecana dawka to: jedna tabletka (12,5 mg).

Działanie

Przeciwbólowe.

Wskazania

Lek Dezamigren jest stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Dezamigren
- Jeśli pacjent ma uczulenie na almotryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła jakakolwiek choroba, która ogranicza dopływ krwi do serca, taka jak:
• zawał mięśnia sercowego,
• dusznica bolesna,
• ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący zwykle po wysiłku fizycznym lub stresie,
• problemy z sercem bez towarzyszącego bólu,
• ból w klatce piersiowej występujący w trakcie spoczynku,
• ciężkie nadciśnienie tętnicze (bardzo wysokie ciśnienie krwi),
• niekontrolowane łagodne bądź umiarkowane wysokie ciśnienie krwi.
- Jeśli pacjent miał udar mózgu lub zmniejszony dopływ krwi do mózgu.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła niedrożność w dużych naczyniach krwionośnych ramion lub nóg (choroba naczyń obwodowych).
- Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki stosowane w leczeniu migreny zawierające ergotaminę, dihydroergotaminę czy metysergid lub inne leki z grupy agonistów serotoniny (np. sumatryptan). Patrz punkt: „Lek Dezamigren a inne leki”.
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala i zaprzestać przyjmowania leku Dezamigren, jeśli u pacjenta po przyjęciu tego leku wystąpią następujące objawy:
- reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości), w tym obrzęk warg, gardła lub rąk (obrzęk naczynioruchowy);
- ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub gardle, lub jakiekolwiek inne objawy,  które mogą wskazywać na zawał serca.


Inne działania niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): zawroty głowy; senność; zmęczenie; nudności; wymioty.


Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezje); ból głowy, uczucie dzwonienia, szumu lub strzykania w uszach (szumy uszne), nierówne bicie serca (kołatanie serca), uczucie ściskania w gardle;, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, ból mięśni (mialgia), ból kości, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia (astenia).


Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): skurcz naczyń krwionośnych w sercu (skurcz naczyń wieńcowych), atak serca (zawał mięśnia sercowego), przyspieszona akcja serca (częstoskurcz).


Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne), napad padaczkowy, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie (zaburzenia widzenia mogą również wystąpić
podczas samego napadu migreny), skurcz naczyń krwionośnych jelit, który może prowadzić do uszkodzenia jelit (niedokrwienia jelit). Może wystąpić ból brzucha i krwawa biegunka. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dezamigren należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli postać migreny nie została jednoznacznie rozpoznana, ponieważ leku Dezamigren nie należy stosować w leczeniu migreny podstawnej (migrena z objawami aury takimi jak podwójne widzenie, trudności w artykulacji słownej, niezdarne i nieskoordynowane ruchy, szum w uszach, obniżony poziom świadomości), hemiplegicznej (migrena z aurą, w tym z jednostronnym osłabieniem mięśni) ani oftalmoplegicznej (migrenowy ból głowy z udziałem jednego lub więcej nerwów oczodołu powodujący osłabienie mięśni sterujących ruchem gałek ocznych).
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki przeciwbakteryjne, przede wszystkim leki stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (sulfonamidy). Osoby uczulone na sulfonamidy i (lub) antybiotyki mogą również reagować nadwrażliwością na leki z grupy tryptanów. Jeśli pacjent wie, że jest uczulony na antybiotyki, ale nie jest pewien czy jest uczulony na sulfonamidy, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeśli objawy bólu głowy różnią się od zwykłych napadów migreny, na przykład pacjent odczuwa dzwonienie w uszach lub zawroty głowy, ma krótkotrwałe porażenie jednej strony ciała lub mięśni kontrolujących ruchy oczu lub jakiekolwiek inne nowe objawy.
- Jeśli u pacjenta występują czynniki podwyższające ryzyko wystąpienia choroby serca, takie jak: niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu, występowanie chorób serca w rodzinie, stan po menopauzie u kobiet lub wiek powyżej 40 lat u mężczyzn.
- Jeśli pacjent ma łagodną lub umiarkowaną niewydolność wątroby.
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek..
- Jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, ponieważ jest wówczas narażony na wzrost ciśnienia krwi.
- Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi:
- Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak inhibitory monoaminooksydazy (np. moklobemid), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna) lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (np. wenlafaksyna), ponieważ leki te mogą powodować zespół serotoninowy, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję związaną z leczeniem. Objawy zespołu serotoninowego obejmują: dezorientację, pobudzenie, gorączkę, pocenie się, nieskoordynowane ruchy kończyn lub oczu, niekontrolowane ruchy mięśni lub biegunkę.
- Jeśli pacjent przyjmuje ziele dziurawca (Hypericum perforatum), ponieważ może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy przyjmować almotryptanu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi ergotaminę, które również są stosowane w leczeniu migreny. Można stosować te leki jeden po drugim pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu czasu pomiędzy ich przyjęciem.
• Po zastosowaniu almotryptanu zalecane jest zachowanie przynajmniej 6-godzinnej przerwy przed przyjęciem ergotaminy.
• Po zastosowaniu ergotaminy zalecane jest zachowanie przynajmniej 24-godzinnej przerwy przed przyjęciem almotryptanu. 

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Leku Dezamigren nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że zostanie zalecony przez lekarza, który dokładnie rozważy bilans korzyści do ryzyka.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku w okresie karmienia piersią. Należy unikać karmienia piersią przez 24 godziny po przyjęciu tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Dezamigren nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Częste pytania

W sprzedaży dostępny jest bogaty wybór tabletek na ból głowy i migrenę. Dużą popularnością cieszą się preparaty, których głównym składnikiem czynnym jest paracetamol bądź jeden z niesteroidowych leków przeciwzapalnych, najczęściej ibuprofen. Ale najlepiej sprawdzają się tabletki na bazie tryptanów, wykazujące najsilniejsze działanie przeciwmigrenowe.

Tryptany wpływają na receptory serotoninowe w krwionośnych naczyniach mózgu, blokując wydzielanie substancji wywołujących gwałtowne epizody migreny i hamując przewodzenie sygnałów bólowych. W przemyśle farmaceutycznym najczęściej wykorzystywany jest almotryptan. Stanowi on substancję czynną wielu popularnych tabletek o silnym działaniu przeciwbólowym, między innymi leku Dezamigren.

Dezamigren należy do silnych leków przeciwbólowych na bazie tryptanów. Wskazanie do stosowania preparatu stanowi doraźne leczenie bólu głowy z ostrymi napadami migreny. Tabletki Dezamigren jako lek z almotryptanem zwężają naczynia krwionośne w obrębie mózgu, szybko redukując stan zapalny i zmniejszając intensywność objawów migreny.

Lek wykazuje skuteczność zarówno w terapii migreny bez aury, jak i z aurą, czyli w zwalczaniu bólów głowy, które poprzedzone są zaburzeniami widzenia z wrażeniem migoczących mroczków czy efektem błysków świetlnych. Tabletki Dezamigren niwelują również inne symptomy związane z atakiem migrenowego bólu głowy: wymioty, mdłości, nadwrażliwość na intensywne zapachy, dźwięki oraz promienie słoneczne czy sztuczne źródła światła.

Objawy migreny mogą utrzymywać się przez bardzo długi czas, uprzykrzając życie pacjentom zmagającym się z tego rodzaju przypadłościami (jakie są główne objawy migreny i jak się ich pozbyć, dowiesz się z naszego aptecznego bloga). W skrajnych przypadkach zdarza się, że pojedyncze epizody migrenowe trwają nawet do 72 godzin.

Stąd niezwykle ważne jest, aby mieć w domowej apteczce silny lek, który skutecznie zmniejszy dolegliwości bólowe. Dezamigren zaczyna działać bardzo szybko, gdyż pierwsze symptomy ustępowania ostrego bólu głowy u większości pacjentów można zaobserwować już po 30 minutach od przyjęcia tabletki. Znacząca redukcja bólu lub całkowite jego zniwelowanie następuje średnio po upływie dwóch godzin.

Takie działanie leku wynika z jego doskonałego wchłaniania z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Tabletki Dezamigren wykazują największą skuteczność, jeśli zostaną zażyte w początkowej fazie bólu migrenowego, ale nie w w czasie trwania aury, tylko po jej ustąpieniu.

Producent

Postać

Stosowanie

Lek Dezamigren jest stosowany w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury.

Działanie

Przeciwbólowe.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

ocena ocena ocena ocena ocena
Marta
Dezamigren to jedyny lek, który pomaga mi przy paskudnych bólach głowy. Często boli tak, że mam uczucie, jakby mi głowa miała eksplodować. Popularne środki nie bardzo pomagały, więc przerzuciłam się na Dezamigren. Lepiej znaleźć skuteczny lek, niż się męczyć, zwłaszcza że w moim przypadku migreny pojawiają się nawet kilka razy w miesiącu.

ocena ocena ocena ocena ocena
Gosia
Dezamigren to mój sprzymierzeniec w walce z migreną! Skutecznie łagodzi ból, przywracając komfort codziennego życia. Naturalny skład daje mi pewność, że dbam o siebie bez obaw. Łatwe w stosowaniu, szybko działające tabletki, które zawsze mam pod ręką. Polecam każdemu męczącemu się z migreną – naprawdę działa!

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem