Migrena – czym jest, jakie są przyczyny, jak leczyć? Jakie są główne objawy migreny i jak się ich pozbyć?

Migrena – czym jest, jakie są przyczyny, jak leczyć? Jakie są główne objawy migreny i jak się ich pozbyć? - zdjęcie

Migrena jest najczęstszą formą bólu głowy. Występuje z ostrym lub pulsującym bólem, który zwykle zaczyna się z przodu lub po jednej stronie głowy. Atak może przybierać na intensywności w czasie, rozciągać się na czołowy obszar głowy i rozprzestrzeniać się na skroń. Czas trwania migreny waha się od kilku godzin do kilku dni i często przebiega z szeregiem różnych objawów, które w wielu przypadkach mogą być nie do zniesienia: pulsujący ból, nudności, wymioty czy nadwrażliwość na dźwięki i światło.

Dowiedz się więcej o tym, jakie są sposoby na ból głowy w artykule: Nie daj się migrenie.

Migrena, czy to tylko ból głowy?

Objawy migrenowe czasem poprzedzone są pewnymi sygnałami, takimi jak mroczki przed oczami, ból z tyłu głowy, podwójne widzenie, nudności lub uczucie  mrowienia w nodze lub ramieniu. Chory na migrenę często musi uciec się do całkowitego odpoczynku w cichym, odizolowanym i ciemnym miejscu. 

Migrenę definiujemy jako przewlekłą, gdy jej objawy utrzymują się przez co najmniej 15 dni w miesiącu w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na migrenę. W przypadku większego nasilenia objawów dobrze jest skorzystać z porady lekarskiej, unikając stosowania leków w niekontrolowany sposób.

Co to jest migrena?

Migrena jest nawracającą formą bólu głowy. Szacuje się, że  ok 6 milionów ludzi w Polsce cierpi z tego powodu, epizodycznie lub nawracająco. Około 10-12% ogólnej populacji ma atak bólu migrenowego co najmniej raz w życiu.

Aby postawić diagnozę migreny należy odnieść się do kilku jej cech: migrenowe bóle głowy przeważnie, ale nie wyłącznie, są obecne tylko po jednej stronie głowy (jednostronność). Powodują intensywny, pulsujący, nieobliczalny ból, który pogarsza się wraz z wysiłkiem. 

Jakie są rodzaje migreny?

Migreny mogą wystąpić z aurą lub bez niej. Aura jest objawem, który poprzedza lub jest związany z atakiem migreny i charakteryzuje się nagłymi błyskami światła (“latające” mroczki przed oczami). Pacjent widzi błyski światła, zmętnienie w jednym lub obu oczach, mrowienie kończyn, sztywność szyi. Ma trudności w mówieniu.

Jakie mogą być przyczyny migreny?

Objawy, które powodują migrenę nie są całkowicie jasne. Pewne jest, że decydującą rolę odgrywa kilka czynników jednocześnie: predyspozycje genetyczne, czynniki zewnętrzne, patologie ogólnoustrojowe, czynniki hormonalne. Badania naukowe wykazały związek między tego typu bólem głowy a zmianami biochemicznymi w  mózgu, które zakłócają mechanizmy przekazywania sygnałów nerwowych.

Czasami można też zaobserwować korelację między bólem głowy, a spożyciem niektórych produktów lub napojów. Z pewnością istnieje związek między migreną a stresem, zaburzeniami snu, zmianami klimatu, stosowaniem niektórych leków, problemami fizycznymi. Migrena u kobiet może być także jednym z objawów zbliżającej się lub trwającej miesiączki i tzw. zespołu PMS. Zakłada się, że jeśli w rodzinie występują przypadki nawracających migren, ryzyko ich wystąpienia wzrasta u innych członków rodziny. 

Jakie są objawy migreny?

Objawy migreny możemy podzielić na dwie kategorie. Te, które poprzedzają atak migreny (tak zwane prodromalne, lub po prostu zwiastujące) i te które powodują rzeczywisty atak.

Jeden lub dwa dni wcześniej mogą wystąpić następujące zdarzenia:

 • Drażliwość
 • Zaparcia
 • Depresja lub zmniejszony apetyt 
 • Sztywność szyi
 • Zaburzenia widzenia typowe dla aury: błyski światła, odblaski.
 • Zaburzenia motoryczne i językowe
 • Mrowienie rąk i nóg
 • Zawroty głowy

Objawy ataku migreny mają subiektywną zmienność, zarówno pod względem czasu trwania, jak i intensywności. 

Mogą obejmować:

 • Pulsujący ból skoncentrowany w jednym lub więcej punktach głowy, zwłaszcza z przodu  lub z boku.
 • Nudności
 • Wymioty
 • Zaburzenia widzenia, “mroczki”.
 • Zawroty głowy
 • Wrażliwość na światło (światłowstręt), dźwięki (fonofobia), zapachy.
 • Drażliwość
 • Nerwowość
 • Pobudzenie i splątanie
 • Dreszcze
 • Pocenie się
 • Objawy bólu brzucha  

Migrena z aurą

Migrena, jak już wspomnieliśmy, to ból głowy występujący zazwyczaj jednostronnie (ale może być również obustronny), o umiarkowanej lub ciężkiej intensywności, który ma tendencję do pogorszenia się podczas ruchu i wysiłku fizycznego. Jest też zwykle związany z nudnościami i /lub wymiotami. Ogólnie ból rozwija się w okolicy czołowej, a następnie rozciąga się na całą głowę a w niektórych przypadkach również na szyję. Osoby cierpiące na migrenę doświadczają zaburzeń świetlnych (światłowstręt), zaburzeń dźwięku (fonofobia) oraz w niektórych przypadkach, zaburzeń zapachowych (osmofobia). Zwykle pacjent jest zmuszony do pozostania w łóżku, w absolutnym spoczynku, w ciemnym i cichym otoczeniu. Czas trwania ataków wynosi od 4 do 72 godzin. 

Migreny wyróżniają się w dwóch formach: migrena bez aury i migrena z aurą (ta ostatnia jest rzadsza).

Aura to zestaw zaburzeń psychicznych, wzrokowych, motorycznych lub neurologicznych, które mogą poprzedzać wystąpienie migreny. Odsetek kobiet i mężczyzn dotkniętych chorobą pozostaje taki sam jak w przypadku migreny w ogóle: na każde 3 kobiety cierpiące na migrenę z aurą przypada jeden mężczyzna. 

Co to jest migrena z aurą?

postaci z aurą, migrena jest poprzedzona kilkoma objawami, takimi jak widzenie błysków (fotopsja), błyszczące mroczki, deformacje widzianych obiektów, hemianopsia (ciemnienie połowy pola widzenia), ale także mrowienie ramion i nóg (parestezje), zaburzenia mowy afazowe (jeśli ból głowy znajduje się po lewej  stronie). Po ustaniu objawów, które tworzą aurę zaczyna się migrena, której zazwyczaj towarzyszą nudności, wymioty, światłowstręt, fonofobia i osmofobia.

Jakie są przyczyny migreny z aurą?

Przyczyną tego rodzaju migreny może być szczególny proces zachodzący w mózgu, charakteryzujący się szybkim skurczem naczyń mózgowych, a następnie długotrwałym rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Jednak dokładnie nie wiadomo co konkretnie powoduje że ten mechanizm jest wyzwalany. Chociaż powody tego zaburzenia nie są jeszcze dokładnie zbadane, uważa się, że niektóre czynniki mogą go wywoływać. Jednym z nich może być spożycie niektórych pokarmów, zmiany w codziennych nawykach  lub snu / rytmu dobowego, szczególnie stresujące wydarzenia w życiu. 

Jakie są objawy migreny z aurą?

migrenie z aurą typowy ból migrenowy jest poprzedzony kilkoma objawami, które mogą trwać od 10 do 60 minut, w tym:

 • widzenie błysków (fotopsja )
 • fosforyzujących kolorów
 • deformacje obiektów
 • hemianopsia (ciemnienie połowy pola widzenia)
 • parestezje 
 • zaburzenia mowy (afazje)

Po ustaniu objawów, które tworzą aurę zaczyna się  migrena.

Migrena u kobiet w ciąży

Migrena jest częstym problemem u kobiet w ciąży, ale jej leczenie jest utrudnione przez ryzyko teratogenności. Ponadto dane dotyczące tej populacji są nadal ograniczone: do tej pory żadne badanie nie badało bezpośrednio praktyk medycznych w leczeniu ostrych migren u kobiet w ciąży. Najczęściej  lekarz zaleca stosowanie tabletek na migrenę w postaci paracetamolu lub metokroplamid.

Jak sobie radzić z migreną u dziecka?

Migrena może wystąpić w każdym wieku i jest bardzo częstym zaburzeniem u dzieci. Niektóre statystyki opublikowane przez Migraine Research Foundation wskazują, że przypadki migreny u dzieci w wieku szkolnym są około 10%; z drugiej strony, dotyka 28% młodzieży w wieku od 15 do 19 lat.

Ten ból głowy jest wyniszczający i może zakłócać codzienne czynności. W przypadku dzieci może to zmniejszyć ich wyniki edukacyjne i interakcje społeczne.

Kryzysy są na ogół rzadsze u dzieci niż u dorosłych, ale równie uporczywe. W przypadku braku leczenia mogą również znacznie zagrozić jakości życia dziecka.

Zazwyczaj dzieci cierpiące na migrenę, podobnie jak dorośli, czują potrzebę leżenia w ciemnym, cichym pokoju, w poszukiwaniu ulgi w postaci snu. Leki przydatne w ostrym leczeniu migreny u dzieci obejmują zakres od typowych tabletek przeciwbólowych takich jak ibuprofen i paracetamol, do tryptanu.

Może być konieczne wypróbowanie wielu leków przed znalezieniem najbardziej skutecznego sposobu na migreny u danego dziecka. Im szybciej tabletka na migrenę będzie podana, tym zwiększa się ich skuteczność. Czasami może być przydatny środek przeciwwymiotny.

Jak leczyć migrenę? 

Leki na migrenę zapobiegające jej atakom są stosowane głównie u osób – którzy stanowią mniejszość – mających bardzo częste ataki migreny. Najczęstszymi środkami przeciw napadom są metoprolol, flunarizine, amitryptylina i lamotrygina, które wydają się być skuteczne zarówno podczas bolesnego ataku, jak i aurze. Niefarmakologiczne terapie profilaktyczne obejmują biofeedback i akupunkturę.

Kiedy należy udać się z migreną do lekarza?

Rozpoznania migreny z aurą może dokonać lekarz, gdy wystąpiły co najmniej dwa ataki o tych samych cechach. Historia kliniczna oraz obiektywne i neurologiczne badania zostaną wykorzystane do wykluczenia wtórnego pochodzenia migreny (tj. przypisywanej innym patologiom, np. jako powikłania po innej chorobie).

U osób cierpiących na ograniczoną liczbę kryzysów migrenowych wskazana jest terapia lekowa pod nadzorem specjalisty. Ma ona na celu zatrzymanie ataku (leczenie objawowe). Kiedy natomiast napady są częste rozważa się podjęcie terapii zapobiegawczej migreny  w Ośrodkach Leczenia Bólu. Wśród leków najczęściej stosowanych w objawowej terapii ataku migreny są niesteroidowe leki przeciwbólowe oraz tryptany: obydwu tym rodzajom leków udaje się uciąć bolesny atak, podczas gdy na ogół nie mają one wpływu na aurę migrenową.

Serce i układ krążenia

Niskie ciśnienie: czy wymaga leczenia? – przyczyny, objawy, leczenie
Niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia, niedociśnienie, hipotensja) może wystąpić u każdej osoby, nawet małych dzieci i sportowców. Chociaż nie jest tak częste i tak niebezpieczne, jak nadciśnienie tętnicze i przeważnie nie utrudnia norma...

Choroby i dolegliwości

Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo i po jedzeniu?
Cukier odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie. Należy do węglowodanów, które stanowią główne źródło energetyczne. Węglowodany ulegają rozłożeniu w procesie trawienia na cukier prosty – glukozę. Jej obecność jest niezbędna do pr...

Zdrowy tryb życia

Czeremcha – właściwości i zastosowanie. Na co pomagają owoce czeremchy?
Czeremcha to drzewo lub duży krzew, powszechnie występujący na obszarze całej Polski. Ze względu na liczne właściwości zdrowotne i lecznicze, owoce czeremchy są często wykorzystywane jako surowiec zielarski. Czeremcha – najważniejsz...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Jęczmień na oku: objawy, przyczyny oraz leczenie. Czy istnieją domowe sposoby na jęczmień?
Jęczmień to nic innego jak torbielowata infekcja powieki, która pojawia się w bardzo nieoczekiwanych momentach w formie ropnia. W większości wypadków spowodowana jest zarażeniem gronkowcem na brzegach powiek, a także gruczołach tarczykowych...

Zdrowy tryb życia

Dieta ketogeniczna (keto) – co należy wiedzieć i jakie są wady oraz zalety?
Ludzie od wieków stosują różne diety odchudzające. Najczęściej ma to miejsce, kiedy zbliża się wiosna i lżejsze ubranie odsłania krągłe kształty ciała. Nie zawsze jednak diety stosuje się w celach estetycznych. Przy niektórych schorz...

Informacje dla pacjenta

Czym jest hydroksyzyna (hydroxyzinum) na uspokojenie? Dawkowanie i przeciwwskazania
Gdy leki dostępne bez recepty oraz naturalne specyfiki przestają być skuteczne, zazwyczaj poszukiwane są nowe rozwiązania problemu związanego ze stresem. Jeśli mowa o preparatach na uspokojenie to jednym z popularniejszych, wydawanych z przepi...

Informacje dla pacjenta

Witamina B12: jakie są jej właściwości? Skutki niedoboru i nadmiaru witaminy B12
Witamina B12 utrzymuje w dobrej kondycji układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Jej niedobór stanowi częsty problem, jednak właściwa suplementacja i dieta bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego pozwolą go uniknąć.Czym charakteryzuje si...

Układ rozrodczy i moczowy

Ulubione pozycje seksualne kobiet - 10 pozycji seksualnych, które dają niezapomniane doznania
Seks odgrywa bardzo ważną rolę w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Umacnia związek, pozwala lepiej poznać swoje ciało i zaspokoić skrywane pragnienia....

Informacje dla pacjenta

Czym jest badanie krwi – ALT. Diagnoza uszkodzeń wątroby norma i wyniki
Badanie ALT nazywane jest także ALAT oraz GPT. Nazwy te dotyczą tego samego testu aminotransferazy alaninowej, a więc enzymu wewnątrzkomórkowego, który znajduje się przede wszystkim w tkankach wątroby. Z tego względu badanie ALT służy mię...

Dieta i odchudzanie

Źródła białka dla wegetarian. Hummus - najzdrowszy i najlepszy przepis na wegański dip
Rośliny strączkowe są doskonałym źródłem białka roślinnego. Bardzo popularną rośliną jest ciecierzyca, z której powstaje hummus, czyli pasta idealna do wielu dań. Wyróżnia ją doskonały smak i wiele wartości odżywczych....

Układ nerwowy

Zdrowie psychiczne - techniki radzenia sobie ze stresem i napięciem
Zdrowie psychiczne to temat szczególnie ważny w obecnych czasach. Problemy z psychiką mogą dotyczyć każdego, bez względu na wiek i płeć. Warto więc dowiedzieć się więcej, np. jakie czynniki wpływają na zdrowie psychiczne oraz jak radzić sobie ze...

Dieta i odchudzanie

Co jeść na diecie między posiłkami? Wybieramy najlepsze zdrowe przekąski
Zdrowe przekąski to niezastąpiony element każdej diety. Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć czy kompleksowo zatroszczyć się o swoje zdrowie, odpowiednio dobrane przekąski staną się ważnym elementem codziennego jadłospisu....

Serce i układ krążenia

Dieta na zdrowe serce - tygodniowy jadłospis z produktami dla zdrowego serca
Problemy kardiologiczne dotyczą coraz większej liczby Polaków i ludzi na całym świecie. Pośpiech, stres, zła dieta i używki prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. Właśnie dlatego warto zdecydować się na modyfikacje swojego jadłospisu.&a...

Mięśnie i kości

Artroskopia kolana. Na czym polega? Wskazania, korzyści i przebieg zabiegu
Artroskopia kolana to zaawansowany zabieg medyczny, który polega na wprowadzeniu cienkiej rurki z kamerą (artroskopu) do wnętrza stawu kolanowego przez niewielkie nacięcie skóry. Obraz transmitowany przez kamerę pozwala lekarzowi ortopedz...

Odporność, wzmocnienie organizmu

Rak piersi u kobiet - jakie są rodzaje? Jak przebiega diagnostyka i leczenie raka piersi?
Rak piersi to podstępna choroba, która każdego roku zabija nawet 500 000 ludzi na całym świecie....

Choroby skóry

Zastrzał palca: przyczyny, objawy, leczenie. Jak poradzić sobie z bólem?
Zastrzał palca to przyjęte określenie dla stanu zapalnego skóry. Powstaje w wyniku przeniknięcia bakterii pod powierzchowną warstwę skóry na skutek urazu....

Układ nerwowy

Syndrom chronicznego zmęczenia CFS - 10 objawów chronicznego wyczerpania. Z czego wynika i jak leczyć ciągłe zmęczenie?
Chroniczne zmęczenie jest wyjątkowo uciążliwą dolegliwością, która znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Rosnące tempo życia, nadmiar stresu oraz liczne problemy sprzyjają wystąpieniu CFS. ...

Układ nerwowy

Diagnoza badająca bioelektryczną czynność mózgu: czym jest EEG?
Badanie EEG to bardzo pomocne narzędzie w diagnozowaniu wielu chorób, szczególnie padaczki i innych zaburzeń neurologicznych. Jest całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne....

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.