product-image
Normeco Akti-Max płyn do dezynfekcji 50 ml
8.15 zł

Niedostępny

Normeco Akti-Max płyn do dezynfekcji 50 ml

Normeco Akti-Max płyn do dezynfekcji 50 ml

Brak ocen

Producent
Norenco

ul. Sidorska 102

21-500 Biała Podlaska

Pojemność
50ml
Postać

Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Niedostępny

8.15 zł

Skład

Substancje czynne: etanol nr CAS 64-17-5: zaw.: 75-80g/100g, Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) )) CAS 68424-85-1: zaw.: 0,9g/100g

Wskazania

Alkoholowy płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz dezynfekcji powierzchni w placówkach opieki zdrowotnej. Produkt nadaje się również do dezynfekcji powierzchni urządzeń elektronicznych (telefon, tablet,klawiatura), pilotów tv. Nie wymaga spłukiwania, usuwa bakterie i mikroorganizmy w 99,99% ze wszystkich powierzchni: stali, aluminium, ceramiki, szkła, plastiku, drewna, itp. Zawiera wysokiej jakości spirytus, a jego unikalna receptura sprawia, że nie podrażnia skóry oraz nie niszczy czyszczonych powierzchni. Jest całkowicie biodegradalny.

Dawkowanie

Metoda użycia: opryskowa, przy użyciu spryskiwaczy. Stężenie użytkowe: koncentrat. Preparatu nie spłukiwać, nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia.

Przeciwwskazania

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Chronić przed dziećmi Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić Unikać uwolnienia do środowiska

Pierwsza pomoc:

  • Zalecenia ogólne: W przypadku kontaktu z produktem wywołującym niedyspozycję natychmiast wezwać zawodową służbę zdrowia. Przerwać kontakt/narażenie. Pokazać lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformować lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  W żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadławienia się wymiocinami.  Natychmiast usunąć zanieczyszczoną produktem odzież.
  • Wdychanie: Poszkodowanego natychmiast usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.  W przypadku utrzymujących się objawów zapewnić pomoc lekarską. 
  • Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. W przypadku niezamierzonego kontaktu, zanieczyszczoną skórę natychmiast płukać dokładnie bieżącą wodą. UWAGA: Zanieczyszczone, nasiąknięte ubranie usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł zapłonu. 
  • Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody, przez co najmniej 15 minut. Zaraz po rozpoczęciu przemywania usunąć szkła kontaktowe i kontynuować przemywanie. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską.  
  • Połknięcie: Jeśli poszkodowany jest przytomny natychmiast podać do wypicia duże ilości wody. Nie podawać olejów jadalnych. Nie podawać mleka. Jeśli możliwe podać węgiel aktywny (20-40 g 10% zawiesiny). Nie wywoływać wymiotów – zagrożenie aspiracji. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. 

Dodatkowe

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1451/04

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


Producent

Postać

Stosowanie

Alkoholowy płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz dezynfekcji powierzchni w placówkach opieki zdrowotnej. Produkt nadaje się również do dezynfekcji powierzchni urządzeń elektronicznych (telefon, tablet,klawiatura), pilotów tv. Nie wymaga spłukiwania, usuwa bakterie i mikroorganizmy w 99,99% ze wszystkich powierzchni: stali, aluminium, ceramiki, szkła, plastiku, drewna, itp. Zawiera wysokiej jakości spirytus, a jego unikalna receptura sprawia, że nie podrażnia skóry oraz nie niszczy czyszczonych powierzchni. Jest całkowicie biodegradalny.

Dodaj swoją opinię

Aby dodać opinię, proszę się zalogować.

Brak komentarzy

Pola oznaczone * są wymagane

Zasady ochrony danych osobowych
Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.