product-image
Moxi spray odstraszający komary i kleszcze 100 ml
11.08 zł
product-logo

Moxi spray odstraszający komary i kleszcze 100 ml

Brak ocen

Producent
Silesian Pharma
ul. Szopienicka 77 40-432 Katowice
Pojemność
100ml
Postać

Dostępny

11.08 zł

Opis

Maxi spray odstraszający komary, kleszcze. Do stosowania u dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

Skład

Substancje czynne: olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) - 1g/kg, ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) - 100g/kg, lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy - 1g/kg.

Wskazania

Produkt przeznaczony dla ludzi do stosowania na skórę, działa odstraszająco na komary i kleszcze.

Dawkowanie

Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm. Nie stosować na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Produkt dla dzieci od 3. roku życia - stosować 2 razy dziennie.

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: czas skuteczności działania repelencyjnego produktu na komary - 5h, na kleszcze - 2h.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia: Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać zdala od źródła ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni Celsjusza. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. 

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skórą oraz przy połknięciu, ze względu na ich efekty uczulające: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Pierwsza pomoc:

  • Narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.
  • Przez kontakt ze skórą: w razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Chrakterystyki produktu.
  • Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Chrakterystyki produktu.
  • W przypadku spożycia: w razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Chrakterystyki produktu.
Dodatkowe

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8276/20

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Kategoria

Postać

Stosowanie

Produkt przeznaczony dla ludzi do stosowania na skórę, działa odstraszająco na komary i kleszcze.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

Pola oznaczone * są wymagane

Zasady ochrony danych osobowych

Dlaczego my?

why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.