Duomox tabl. 0,5 g 20 tabletek

Duomox tabl. 0,5 g 20 tabletek

Brak ocen

Producent
Pojemność
20 szt.
Postać


Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Skład

1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci trójwodzianu.

Wskazania

Duomox stosowany jest w leczeniu:

- zakażeń u dzieci i dorosłych: dur brzuszny i dur rzekomy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia związane z protezowaniem stawów, choroba z Lyme, ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ostre zapalenie ucha środkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, eradykacja Helicobacter pylori.

Preparat jest także wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.

Działanie

Jest to antybiotyk β-laktamowy, wrażliwy na działanie β-laktamaz. Działania preparatu polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Gatunki wrażliwe na amoksycylinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Listeria monocytogenes, paciorkowce β-hemolizujące (grupy A, B, C i G), Enterococcus faecalis. Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej: Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniaeStreptococcus spp. grupy viridansClostridium spp., Pasteurella multocida, gronkowce koagulazo-ujemne,  Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Fusobacterium spp., Borrelia burgdorferi. Drobnoustroje z opornością naturalną:   Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych),  Enterobacter spp. Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp. Po podaniu doustnym lek szybko i dobrze wchłania się, osiągając maksymalne stężenie w czasie ok. 1 h. Biodostępność preparatu wynosi około 70%. W ok. 18% wiąże się z białkami osocza. Jest wykrywana w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, mięśniach, żółci i ropie, w pęcherzyku żółciowym, w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej. Nie przenika wystarczająco do płynu mózgowo-rdzeniowego. Natomiast przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Amoksycylina jest metabolizowana w ok. 10-25% do nieczynnego kwasu penicylinowego i wydalana głównie przez nerki.

Dawkowanie

Dawkę preparatu określa się indywidualnie, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg

Bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznejostre zapalenie pęcherza moczowego, ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek: 250 mg do 500 mg co 8 h lub 750 mg do 1 g co 12 h, w ciężkich zakażeniach 750 mg do 1 g co 8 h; ostre zapalenie pęcherza moczowego można leczyć dawką 3 g 2 razy na dobę przez 1 dzień. Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeliostre paciorkowce zapalenie migdałków i zapalenie gardła, ostre zapalenie ucha środkowego: 500 mg co 8 h lub 750 mg do 1 g co 12 h, w ciężkich zakażeniach 750 mg do 1 g co 8 h przez 10 dni. Pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia związane z protezowaniem stawów: 500 mg do 1 g co 8 h. Dur brzuszny i dur rzekomy: 500 mg do 2 g co 8 h. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g doustnie w pojedynczej dawce na 30-60 min przed zabiegiem. Eradykacja Helicobacter pylori: 750 mg do 1 g 2 razy na dobę w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej (np. omeprazolem, lanzoprazolem) i innym lekiem przeciwbakteryjnym (np. klarytromycyną, metronidazolem) przez 7 dni. Choroba z Lyme: wczesna postać – 500 mg do 1 g co 8 h do maksymalnej dawki 4 g na dobę w dawkach podzielonych przez 14 dni (10 do 21 dni); późna postać (objawy układowe) – 500 mg do 2 g co 8 h do maksymalnej dawki 6 g na dobę w dawkach podzielonych przez 10-30 dni.

Dzieci o mc. <40 kg

Pozaszpitalne zapalenie płuc, ostre zapalenie pęcherza moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, ostre bakteryjne zapalenie zatok,  ostre zapalenie ucha środkowego: 20-90 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. Zapalenie migdałków i zapalenie gardła, ostre paciorkowcowe : 40-90 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. Dur brzuszny i dur rzekomy: 100 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych. Zapobieganiu zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce na 30-60 min przed zabiegiem. Choroba z Lyme: wczesna postać – 25-50 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych przez 10-21 dni, późna postać (objawy układowe) – 100 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych przez 10-30 dni. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas dawkowania i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: GFR >30 ml/min - modyfikacja dawki nie jest konieczna; GFR 10-30 ml/min – maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę; GFR <10 ml/min – maksymalnie 500 mg na dobę. Dzieci o mc. <40 kg z zaburzeniami czynności nerek: GFR >30 ml/min – modyfikacja dawki nie jest konieczna; GFR 10-30 ml/min – 15 mg/kg mc. podawane 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę); GFR <10 ml/min – jedna dawka 15 mg/kg mc. podawana raz na dobę (maksymalnie 500 mg). Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg poddawani hemodializie: jedna dawka 15 mg/kg mc. podawana raz na dobę, przed hemodializą należy podać dodatkową dawkę 15 mg/kg mc.; w celu przywrócenia stężenia antybiotyku we krwi należy podać kolejną dawkę 15 mg/kg mc. po zakończeniu hemodializy. Pacjenci poddawani dializie otrzewnowej: maksymalna dawka wynosi 500 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku - modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Posiłek nie ma wpływu na wchłanianie antybiotyku. Tabletkę do sporządzania zawiesiny doustnej należy umieścić w szklance wody i mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Mieszaninę należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Linia podziału nie służy do podziału tabletki na równe dawki i jest umieszczona ze względów estetycznych.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku w przypadku:

- nadwrażliwości na amoksycylinę, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - - ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (anafilaksja) na inny lek β-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam) w wywiadzie.

Działania niepożądane:

Często: nudności, wysypka skórna, biegunka.

Niezbyt często: pokrzywka, wymioty, świąd.

Bardzo rzadko: krystaluria, kandydoza skóry i błon śluzowych, przemijająca leukopenia, przemijająca trombocytopenia i niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, powierzchniowe przebarwienie zębów u dzieci, zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, niewielkie zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, rumień wielopostaciowy, pęcherzowe, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ciężkie reakcje alergiczne, hiperkinezja, zawroty głowy i drgawki, związane z antybiotykiem zapalenie jelita grubego, czarny włochaty język, ostra uogólniona osutka krostkowa (AEGP), polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe zapalenie nerek.

Częstość nieznana: reakcja Jarischa-Herxheimera, jałowe zapalenie opon mózgowych, ostry zespół wieńcowy w przebiegu reakcji alergicznej (zespół Kounisa).

Działania niepożądane np.  zawroty głowy, reakcje alergiczne, drgawki mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z uwagi na duże stężenie amoksycyliny w moczu, zastosowanie chemicznych metod oznaczania zawartości glukozy w moczu może powodować fałszywie dodatni wynik oznaczenia. Lek ten może również zaburzać wynik testów oznaczających stężenie estriolu u kobiet w ciąży.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Postać

Stosowanie

Duomox stosowany jest w leczeniu:- zakażeń u dzieci i dorosłych: dur brzuszny i dur rzekomy, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia związane z protezowaniem stawów, choroba z Lyme, ostre bakteryjne zapalenie zatok, ostre zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz w czasie ciąży, ostre zapalenie ucha środkowego, ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, eradykacja Helicobacter pylori.Preparat jest także wskazany w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.

Działanie

Jest to antybiotyk β-laktamowy, wrażliwy na działanie β-laktamaz. Działania preparatu polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Gatunki wrażliwe na amoksycylinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Listeria monocytogenes, paciorkowce β-hemolizujące (grupy A, B, C i G), Enterococcus faecalis. Gatunki, u których może wystąpić problem oporności nabytej: Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. grupy viridans, Clostridium spp., Pasteurella multocida, gronkowce koagulazo-ujemne,  Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Fusobacterium spp., Borrelia burgdorferi. Drobnoustroje z opornością naturalną:   Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus faecium, Acinetobacter spp., Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides fragilis jest opornych),  Enterobacter spp. Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp. Po podaniu doustnym lek szybko i dobrze wchłania się, osiągając maksymalne stężenie w czasie ok. 1 h. Biodostępność preparatu wynosi około 70%. W ok. 18% wiąże się z białkami osocza. Jest wykrywana w płynie maziowym, płynie otrzewnowym, mięśniach, żółci i ropie, w pęcherzyku żółciowym, w tkankach narządów jamy brzusznej, skórze, tkance tłuszczowej. Nie przenika wystarczająco do płynu mózgowo-rdzeniowego. Natomiast przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Amoksycylina jest metabolizowana w ok. 10-25% do nieczynnego kwasu penicylinowego i wydalana głównie przez nerki.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.