Doxycyclinum kaps. 0,1 g 10 kapsułek

Doxycyclinum kaps. 0,1 g 10 kapsułek

Brak ocen

Producent
Pojemność
10 szt.
Postać


Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Skład

1 kapsułka zawiera 100 mg doksycykliny w postaci hyklanu. Preparat zawiera również laktozę.

Wskazania

Preparat stosowany jest w leczeniu:

- zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, wywołane przez Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae

- zakażenia dróg moczowych – odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Klebsiella species, Enterobacter species, Escherichia coli, Streptococcus faecalis

- chorób przenoszonych drogą płciową, wywołane przez Chlamydia trachomatis, kiła (Treponema pallidum), wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis), rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae)

- zakażenia tkanek miękkich, wywołane przez wrażliwe szczepy Clostridium spp.Propionibacterium acnes. Zakażenia przewodu pokarmowego, wywołane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli (biegunka podróżnych), Entamoeba histolytica, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium spp. 

- zakażeń okulistycznych – wywołanych przez szczepy gronkowców i dwoinki rzeżączki, Haemophilus influenzae, przewlekłe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis (jaglica); może być leczone samą doksycykliną lub w połączeniu z lekami działającymi miejscowo

- boreliozy z Lyme

- innych zakażeń – papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp.) - w skojarzeniu ze streptomycyną, dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis)

Lek przyjmowany jest również aby zapobiec malarii. 

Działanie

Jest to antybiotyk tetracyklinowy, działa na bakterie Gram-ujemne: Vibrio cholerae, Haemophilus ducreyi, H. influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter granulomatis, Pasteurella pestis, P. tularensis, Bartonella bacilliformis, Brucella spp. (zmienną wrażliwość wykazują: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Shigella spp., Mima spp., Herellea spp., Bacteroides spp.); bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus pyogenes, Str. faecalis, Str. faecium, Str. pneumoniae, Staphylococcus aureus, α-hemolizujące paciorkowce zieleniąceinne drobnoustroje: Rickettsia, Chlamydia psittaci, Ch. trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Clostridium spp., Fusobacterium fusiforme, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Propionibacterium acnes, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, T. pertenue, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum, Klebsiella species, Enterobacter species. Escherichia coli, Streptococcus faecalis. 

Wiązanie z białkami osocza wynosi 80-90%. Łatwo przenika do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając duże stężenia w żółci, wątrobie, mięśniach, gruczole krokowym, jajnikach, macicy, pęcherzu moczowym, zawiązkach zębów i kości, oskrzelach, płucach, węzłach chłonnych, zatokach i migdałkach podniebiennych. Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek około 40% leku wydalane jest z moczem, w postaci niezmienionej, pozostała część leku wydalana jest z organizmu z kałem, głównie w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Dawkę ustala się w zależności od rozpoznania klinicznego i mikrobiologicznego oraz ogólnego stanu pacjenta. Jeśli niemożliwe jest stosowanie doksycykliny w postaci kapsułek, antybiotyk można podawać w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej lub parenteralnie.

Dorośli o mc. do 70 kg i dzieci w wieku powyżej 12 lat o mc.>50 kg: pierwsza doba: 200 mg w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych - 100 mg co 12 h, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą - 100 mg na dobę. W ciężkich zakażeniach podaje się przez cały okres leczenia 200 mg na dobę. 

Dorośli o mc. >70 kg: 200 mg raz na dobę przez cały okres leczenia. 

Niepowikłana rzeżączka: 100 mg 2 razy na dobę (co 12 h) przez co najmniej 7 dni; wyniki leczenia zakażeń rzeżączkowych należy potwierdzić wykonując kontrolny posiew 3 do 4 dni po zakończeniu leczenia.

Choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Ch. trachomatis lub Ureaplasma urealyticum: 100 mg 2 razy na dobę (co 12 h) przez 7-10 dni. 

Kiła pierwotna i drugorzędowa (u pacjentów uczulonych na penicylinę): 200-300 mg na dobę w dawkach podzielonych przez 2 tygodnie. 

Borelioza z Lyme: 100 mg 2 razy na dobę (co 12 h) przez 14-28 dni, we wczesnym stadium choroby od 14 do 21 dni. 

Zapobieganie malarii: 100 mg na dobę, rozpoczynając podawanie leku na 1-2 dni przed planowaną podróżą w rejony zagrożone malarią i kontynuując jego stosowanie podczas pobytu oraz przez 4 tygodnie po powrocie. 

U pacjentów w podeszłym wieku bądź osób z niewydolnością nerek zmiana dawkowania leku nie jest konieczna.

Natomiast w przypadku chorych z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność - zaleca się regularne badanie czynności wątroby (zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia, stosowania dużych dawek lub przyjmujących równolegle inne leki działające hepatotoksycznie). 

W większości zakażeń doksycyklinę należy podawać jeszcze przez 24 do 48 h po ustąpieniu objawów, a w leczeniu zakażeń wywołanych przez beta-hemolizujące paciorkowce grupy A lek należy podawać przez co najmniej 10 dni.

Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Aby nie doszło do podrażnia gardła lub jelit pacjent powinien przyjmować lek siedząc lub stojąc, co najmniej 30 min przed snem. Osobom, u których występują uporczywe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, można zalecić przyjmowanie leku podczas posiłku.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku:

- nadwrażliwości na doksycyklinę, inne tetracykliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- ciężkiej niewydolności wątroby

- wzrostu zębów ze względu na możliwość trwałego przebarwienia zębów.

- kobiet w ciąży i karmiących piersią

- dzieci w wieku poniżej 12 lat.

U wcześniaków, u których stosowano tetracyklinę doustnie w dawce 25 mg/kg mc. co 6h zaobserwowano zmniejszenie szybkości wzrostu kości strzałkowej. Reakcja ta była odwracalna po zaprzestaniu stosowania leku.

Działania niepożądane:

Reakcje nadwrażliwości: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, duszność, tachykardia, pokrzywki, plamica anafilaktyczna, objawy choroby posurowiczej, zaostrzenie tocznia rumieniowatego układowego.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami, objawiających się: zapaleniem nabłonka jamy ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy, swędzeniem odbytu, obserwowano również rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego oraz gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, eozynofilia, porfiria (rzadko).

Zaburzenia układu immunologicznego: plamica anafilaktyczna, niedociśnienie, duszność, tachykardia, zapalenie osierdzia, objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny; częstość nieznana: reakcja Jarischa-Herxheimera.

Zaburzenia endokrynologiczne: podczas długotrwałego podawania tetracykliny obserwowano brązowo-czarne przebarwienia tarczycy, bez wpływu na jej działanie.

Zaburzenia układu nerwowego nagłe czerwienienie twarzy,  ból głowy, zawroty głowy, bardzo rzadko po podaniu dawek terapeutycznych obserwowano uwypuklenie ciemiączka u niemowląt oraz łagodne nadciśnienie śródczaszkowe u dzieci i dorosłych; obserwowano trwałą utratę wzroku.

Zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, bóle brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, zapalenie języka, trudności w przełykaniu, zapalenie i owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita, zmiany zapalne okolic odbytu; tetracykliny mogą powodować przebarwienia zębów.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, przemijające niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz wątrobowych; żółtaczka, zapalenie trzustki obserwowano rzadko.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, fotoonycholiza, wysypki, świąd, pokrzywka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: zaburzenia rozwoju zębów, przebarwienia szkliwa, bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

Zaburzenia układu rozrodzczego i piersi: zapalenie pochwy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie.

Jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z powyżej przedstawionych reakcji uczuleniowych – zaburzeń układu immunologicznego lub zaburzeń skóry i tkanki podskórnej, należy natychmiast odstawić lek.

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Postać

Stosowanie

Preparat stosowany jest w leczeniu:- zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, wywołane przez Haemophilus influenzae, Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae- zakażenia dróg moczowych – odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Klebsiella species, Enterobacter species, Escherichia coli, Streptococcus faecalis- chorób przenoszonych drogą płciową, wywołane przez Chlamydia trachomatis, kiła (Treponema pallidum), wrzód miękki (Haemophilus ducreyi), ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis), rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae)- zakażenia tkanek miękkich, wywołane przez wrażliwe szczepy Clostridium spp., Propionibacterium acnes. Zakażenia przewodu pokarmowego, wywołane przez enteropatogenne szczepy Escherichia coli (biegunka podróżnych), Entamoeba histolytica, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium spp. - zakażeń okulistycznych – wywołanych przez szczepy gronkowców i dwoinki rzeżączki, Haemophilus influenzae, przewlekłe zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis (jaglica); może być leczone samą doksycykliną lub w połączeniu z lekami działającymi miejscowo- boreliozy z Lyme- innych zakażeń – papuzica (Chlamydia psittaci), bruceloza (Brucella spp.) - w skojarzeniu ze streptomycyną, dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis)Lek przyjmowany jest również aby zapobiec malarii. 

Działanie

Jest to antybiotyk tetracyklinowy, działa na bakterie Gram-ujemne: Vibrio cholerae, Haemophilus ducreyi, H. influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter granulomatis, Pasteurella pestis, P. tularensis, Bartonella bacilliformis, Brucella spp. (zmienną wrażliwość wykazują: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Shigella spp., Mima spp., Herellea spp., Bacteroides spp.); bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus pyogenes, Str. faecalis, Str. faecium, Str. pneumoniae, Staphylococcus aureus, α-hemolizujące paciorkowce zieleniące, inne drobnoustroje: Rickettsia, Chlamydia psittaci, Ch. trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Clostridium spp., Fusobacterium fusiforme, Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Propionibacterium acnes, Borrelia recurrentis, Treponema pallidum, T. pertenue, Entamoeba spp., Balantidium coli, Plasmodium falciparum, Klebsiella species, Enterobacter species. Escherichia coli, Streptococcus faecalis. Wiązanie z białkami osocza wynosi 80-90%. Łatwo przenika do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając duże stężenia w żółci, wątrobie, mięśniach, gruczole krokowym, jajnikach, macicy, pęcherzu moczowym, zawiązkach zębów i kości, oskrzelach, płucach, węzłach chłonnych, zatokach i migdałkach podniebiennych. Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek około 40% leku wydalane jest z moczem, w postaci niezmienionej, pozostała część leku wydalana jest z organizmu z kałem, głównie w postaci metabolitów.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.