Digoxin tabl. 0,25 mg 30 tabl.

Digoxin tabl. 0,25 mg 30 tabl.

Brak ocen

Producent
Pojemność
30 szt.
Postać


Formy dostawy:

delivery img delivery img delivery img

Formy płatności:

payment img payment img payment img payment img payment img payment img

Skład


1 tabletka zawiera 250 µg digoksyny. Lek zawiera również laktozę.

Wskazania

Preparat stosowany jest w leczeniu

- zaawansowanej niewydolności serca w stopniu odpowiadającym II, III i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA

- migotania przedsionków z szybką czynnością komór

Działanie

Jest to glikozyd wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Lek działa na mięsień serca oraz na mięśnie szkieletowe i gładkie, ośrodki nerwu błędnego i kanaliki nerkowe. Zwiększa siłę i szybkość skracania się włókien kurczliwych. Dzięki dodatniemu działaniu inotropowemu i tonotropowemu zwiększa siłę skurczów mięśnia sercowego u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca. Natomiast w wyniku ujemnego działania dromotropowego zmniejsza liczbę skurczów komór serca w migotaniu lub trzepotaniu przedsionków. Digoksyna jest również skutecznym lekiem w trzepotaniu przedsionków. Pobudzenie nerwu błędnego powoduje skrócenie okresu refrakcji przedsionków i zmianę trzepotania w migotanie; łatwiej osiąga się zwolnienie czynności komór serca w czasie migotania niż trzepotania przedsionków. Pod wpływem digoksyny napadowy częstoskurcz przedsionkowy ustępuje w następstwie wzrostu skurczowego ciśnienia tętniczego i odruchowego pobudzenia nerwu błędnego. Lek ten wywołuje także działanie moczopędne. Z białkami osocza wiąże się 20–30% dawki leku. Digoksyna przenika przez barierę krew–mózg i kumuluje się w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka w stężeniach większych lub zbliżonych do tych, jakie stwierdzono w mięśniach szkieletowych, średnio około 32 ng/g mokrej tkanki kresomózgowia. U osób z prawidłową czynnością nerek około 72–82% digoksyny w postaci nie zmienionej wydalane jest z moczem. U pacjentów z wydolnymi nerkami biologiczny okres półtrwania digoksyny wynosi 24–48 h

Dawkowanie

Dawkowanie leku zależy od masy ciała, wieku, stężenia elektrolitów we krwi i wydolności nerek pacjenta. U osób dorosłych leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej. W nasycaniu szybkim dawka początkowa wynosi 500 - 750 μg. Następnie podaje się 125 - 375 μg co 6–8 h, do sumarycznej dawki nasycającej 750 - 1500 μg podanej w czasie pierwszej doby. W zależności od masy ciała dawka nasycająca wynosi 10 - 15 μg/kg mc./dobę podawane w 2–3 dawkach, co 6–8 h. W nasycaniu powolnym podaje się 250 - 750 μg na dobę, co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek doprowadza w czasie 6–7 dni do stężenia stacjonarnego leku. Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 250 μg raz lub dwa razy na dobę.

W przypadku chorych przed 60 rż., z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 μg. Natomiast u chorych od 60 do 80 rż. – 250 μg digoksyny na dobę. 

U dzieci dawkę dobową ustala się w zależności od wieku i masy ciała, i podaje się w 3–4 dawkach podzielonych. Niemowlęta i dzieci do 2 lat: dawka nasycająca - 20-35 µg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych; dawka podtrzymująca 5-9 µg/kg mc. (25%-35% dawki nasycającej). Dzieci 2-12 lat: dawka nasycająca - 10-15 µg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych, dawka podtrzymująca 3-5 µg/kg mc. 

Pacjenci z niewydolnością nerek: poziom kreatyniny 50-59 ml/min: dawka podtrzymująca 188-375 µg na dobę, 20-49 ml/min - 125-250 µg na dobę; <20 ml/min - 125 µg na dobę lub co 48 h.

Tabletki najlepiej jest połykać przed posiłkami. Jeśli jednak podawanie leku na czczo powoduje ból brzucha, to można go zażywać w trakcie posiłku, ale wówczas należy unikać przyjmowania pokarmów bogatych w błonnik (chleb razowy, otręby), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować tabletek w przypadku:

- nadwrażliwości na digoksynę, inne glikozydy nasercowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- pacjentów z arytmią spowodowaną zatruciem glikozydami nasercowymi

- wczesnej fazy zawału serca

- ostrej fazy zapalenia mięśnia sercowego

- zespołu chorej zatoki

- zespołu przedwczesnego pobudzenia komór (Zespół Wolffa–Parkinsona–White'a)

- częstoskurczu komorowego i migotanie komór

- kardiomiopatii przerostowej

- idiopatycznego przerostowego zwężenie podzastawkowego aorty

Działania niepożądane:

Często: wysypka skórna z pokrzywką o płonicowatym charakterze, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia OUN, bradykardia zatokowa, arytmia, zaburzenia przewodzenia, rytm bliźniaczy serca-bigeminia, potrójne tętno, wydłużenie odcinka PR, nudności, wymioty, biegunka.

Niezbyt często: depresja

Bardzo rzadko: ból głowy; tachykardia przedsionkowo-komorowa, arytmia komorowa, przedwczesne pobudzenie komorowe, tachyarytmia nadkomorowa, tachykardia przedsionkowa, częstoskurcz węzłowy, obniżenie odcinka ST, niedokrwienie jelit, martwica jelit; ginekomastia, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, osłabienie, rombocytopenia, jadłowstręt; psychoza, apatia, dezorientacja, zmieszanie.

Jednoczesne stosowanie z lekami moczopędnymi może spowodować spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszenie pojemności minutowej serca, wzrost całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, nasilenie arytmii.

Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typuLapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy.

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. 

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

Preparat stosowany jest w leczeniu- zaawansowanej niewydolności serca w stopniu odpowiadającym II, III i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA- migotania przedsionków z szybką czynnością komór

Działanie

Jest to glikozyd wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Lek działa na mięsień serca oraz na mięśnie szkieletowe i gładkie, ośrodki nerwu błędnego i kanaliki nerkowe. Zwiększa siłę i szybkość skracania się włókien kurczliwych. Dzięki dodatniemu działaniu inotropowemu i tonotropowemu zwiększa siłę skurczów mięśnia sercowego u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca. Natomiast w wyniku ujemnego działania dromotropowego zmniejsza liczbę skurczów komór serca w migotaniu lub trzepotaniu przedsionków. Digoksyna jest również skutecznym lekiem w trzepotaniu przedsionków. Pobudzenie nerwu błędnego powoduje skrócenie okresu refrakcji przedsionków i zmianę trzepotania w migotanie; łatwiej osiąga się zwolnienie czynności komór serca w czasie migotania niż trzepotania przedsionków. Pod wpływem digoksyny napadowy częstoskurcz przedsionkowy ustępuje w następstwie wzrostu skurczowego ciśnienia tętniczego i odruchowego pobudzenia nerwu błędnego. Lek ten wywołuje także działanie moczopędne. Z białkami osocza wiąże się 20–30% dawki leku. Digoksyna przenika przez barierę krew–mózg i kumuluje się w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka w stężeniach większych lub zbliżonych do tych, jakie stwierdzono w mięśniach szkieletowych, średnio około 32 ng/g mokrej tkanki kresomózgowia. U osób z prawidłową czynnością nerek około 72–82% digoksyny w postaci nie zmienionej wydalane jest z moczem. U pacjentów z wydolnymi nerkami biologiczny okres półtrwania digoksyny wynosi 24–48 h

Dodaj swoją opinię

Aby dodać opinię, proszę się zalogować.

Brak komentarzy

Pola oznaczone * są wymagane

Zasady ochrony danych osobowych
Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.