Diaprel MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,06g 30 tabletki

Diaprel MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,06g 30 tabletki

Brak ocen

Skład

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg gliklazydu. Tabletka ta zawiera również laktozę.

Wskazania

Preparat stosowany jest w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typ 2) u osób dorosłych, u których ćwiczenia fizyczne, przestrzeganie diety, zmniejszenie masy ciała  nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Działanie

Preparat ten to doustny lek hipoglikemizujący z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Gliklazyd zmniejsza stężenie glukozy we krwi, pobudza wydzielanie insuliny przez komórki beta wysp Langerhansa. W cukrzycy typu 2 przywraca wczesny wzrost wydzielania insuliny w obecności glukozy i nasila drugą fazę wydzielania insuliny. Gliklazyd zmniejsza proces formowania się mikrozakrzepów w dwóch mechanizmach, które mogą leżeć u podstaw powikłań cukrzycy: częściowe hamowanie agregacji i adhezji płytek przez zmniejszenie aktywności markerów płytek krwi (β-tromboglobulina, tromboksan B2); wpływ na aktywność fibrynolityczną śródbłonka naczyń przez zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Po podaniu doustnym stężenie leku w osoczu zwiększa się stopniowo przez 6 h, a następnie pozostaje na niezmienionym poziomie pomiędzy 6. a 12. h. Preparat wchłaniania się całkowicie, wiaże się z białkami osocza w 95%. Jednorazowa dawka dobowa umożliwia utrzymanie stężenia gliklazydu w osoczu przez ponad 24 h. Lek metabolizowany jest głównie w wątrobie, a wydalany z moczem.

Dawkowanie

Dawka dobowa dla dorosłych wynosi 30-120 mg. Dawka powinna być dostosowana do Pacjenta w zależności od reakcji (stężenie glukozy we krwi, HbA1c). W momencie gdy dojdzie do pominięcia dawki nie wolno zwiększać dawki przyjmowanej w dniu następnym. Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę. Jeśli stężenie glukozy we krwi jest kontrolowane, dawka ta może być stosowana jako leczenie podtrzymujące. Natomiast gdy stężenie glukozy we krwi nie jest kontrolowane, dawkę można stopniowo zwiększyć do 60, 90 lub 120 mg na dobę. Nie powinno się zwiększać dawki częściej, niż co najmniej po upływie 1 miesiąca. Maksymalna dobowa dawka zalecana to 120 mg.

Preparat może być stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną.

Zamiana tabletek preparatu zawierającego 80 mg gliklazydu na Diaprel MR: 1 tabl. preparatu zawierającego 80 mg gliklazydu jest porównywalna z 30 mg preparatu w postaci tabletki o zmodyf. uwalnianiu. Zamiana ta może być tylko wtedy przeprowadzona, gdy paramentry krwi są monitorowane. 

W przypadku zamiany innego, doustnego leku przeciwcukrzycowego na Diaprel MR: podczas zamiany należy wziąć pod uwagę dawkę oraz T0,5 uprzednio stosowanego leku przeciwcukrzycowego. Należy zastosować dawkę początkową 30 mg.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawek. U pacjentów z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii (pacjenci niedożywieni lub źle odżywieni, z ciężkimi lub niedostatecznie wyrównanymi zaburzeniami endokrynologicznymi - niedoczynność przysadki, niedoczynność tarczycy, niewydolność nadnerczy), z ciężkimi chorobami tętnic - ciężka choroba wieńcowa, ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych) zaleca się stosowanie minimalnej dobowej dawki początkowej 30 mg.

1 tabl. o zmodyf. uwalnianiu 60 mg jest równoważna 2 tabl. o zmodyf. uwalnianiu 30 mg. Tabletki 60 mg można podzielić na połowy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu w przypadku:

- nadwrażliwości na gliklazyd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy

- cukrzycy typu 1

- ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby

- leczenia mikonazolem

- stanu przedśpiączkowego lub śpiączki cukrzycowej

- ketozy i kwasicy cukrzycowej

- podczas karmienia piersią

Działania niepożądane:

Może wystąpić: hipoglikemia (możliwe objawy: nudności, wymioty, zmęczenie, senność,ból głowy, silny głód, zaburzenia snu, pobudzenie, agresja, osłabiona koncentracja, zaburzenia świadomości, spowolnienie reakcji, drżenie, niedowłady, zaburzenia czucia, zawroty głowy, uczucie bezsilności, utrata samokontroli, majaczenie, depresja, uczucie splątania, zaburzenia widzenia i mowy, otępienie, płytki oddech, bradykardia, senność i utrata świadomości, co może prowadzić do śpiączki lub zgonu oraz objawy pobudzenia adrenergicznego: pocenie się, wilgotność skóry, niepokój, tachykardia, kołatanie serca, nadciśnienie, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty); zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień, wykwity plamkowo-grudkowe, odczyny pęcherzowe - zespół Stevensa-Johnsona i toksyczno-rozpływna martwica naskórka), w wyjątkowych przypadkach wysypka polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnymi (DRESS); zaburzenia krwi (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, granulocytopenia) przemijające po zaprzestaniu leczenia; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby (odosobnione przypadki), żółtaczka cholestatyczna - należy odstawić lek w przypadku jej wystąpienia; zaburzenia oka (przemijające zaburzenia widzenia).

Ze względu na obecność laktozy tabletki te nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria

Producent

Postać

Stosowanie

Preparat stosowany jest w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typ 2) u osób dorosłych, u których ćwiczenia fizyczne, przestrzeganie diety, zmniejszenie masy ciała  nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Działanie

Preparat ten to doustny lek hipoglikemizujący z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Gliklazyd zmniejsza stężenie glukozy we krwi, pobudza wydzielanie insuliny przez komórki beta wysp Langerhansa. W cukrzycy typu 2 przywraca wczesny wzrost wydzielania insuliny w obecności glukozy i nasila drugą fazę wydzielania insuliny. Gliklazyd zmniejsza proces formowania się mikrozakrzepów w dwóch mechanizmach, które mogą leżeć u podstaw powikłań cukrzycy: częściowe hamowanie agregacji i adhezji płytek przez zmniejszenie aktywności markerów płytek krwi (β-tromboglobulina, tromboksan B2); wpływ na aktywność fibrynolityczną śródbłonka naczyń przez zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). Po podaniu doustnym stężenie leku w osoczu zwiększa się stopniowo przez 6 h, a następnie pozostaje na niezmienionym poziomie pomiędzy 6. a 12. h. Preparat wchłaniania się całkowicie, wiaże się z białkami osocza w 95%. Jednorazowa dawka dobowa umożliwia utrzymanie stężenia gliklazydu w osoczu przez ponad 24 h. Lek metabolizowany jest głównie w wątrobie, a wydalany z moczem.

Dodaj swoją opinię

Pola oznaczone * są wymagane

Brak komentarzy

W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Dziękujemy

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem