Koszyk
0
Suma:
0,00
Do darmowej dostawy brakuje Ci 278.00 zł
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy

Producent
Adres


Pojemność
Postać
Dostępność
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy

Spis treści:

Escitil tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) Skład

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg escytalopramu (w postaci szczawianu).

Escitil tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) Wskazania

Tabletki wskazane są w leczeniu:

- zaburzeń lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii

- uogólnionego zaburzenia lękowego

- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

- społecznego zaburzenia lękowego (fobii społecznej)

- epizodów dużej depresji.

Escitil tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) Działanie

Escitil to lek przeciwdepresyjny, selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z miejscem allosterycznym na transporterze serotoniny, z 1000-krotnie mniejszym powinowactwem. Escytalopram nie ma lub ma małe powinowactwo do wielu receptorów, w tym cholinergicznych receptorów muskarynowych, receptorów benzodiazepinowych, receptorów opioidowych, 5-HT1A, 5-HT2, DA, D1 i D2, receptorów α1-, α2- i β-adrenergicznych oraz receptorów histaminowych H1. Po podaniu doustnym lek wchłania się prawie całkowicie, niezależnie od pokarmu, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 4 h po wielokrotnym podaniu. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%. Preparat metabolizowany jest w wątrobie do metabolitu demetylowanego i didemetylowanego, które są farmakologicznie czynne (może też powstawać metabolit w postaci N-tlenku). Metabolizm zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19, możliwy jest też udział CYP2D6 i CYP3A4. Większość dawki wydalana jest w postaci metabolitów z moczem.

Escitil tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) Dawkowanie

Zaburzenie lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii:

W pierwszym tygodniu dawka początkowa to 5 mg, a następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę,  maksymalna dawka dobowa to 20 mg. Największą skuteczność osiąga się po ok. 3 miesiącach. Terapia może trwać nawet kilka miesięcy.

Uogólnione zaburzenia lękowe:

Dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 20 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:

Początkowa dawka wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 20 mg na dobę. Pacjenci powinni być leczeni dopóki objawy choroby nie ustąpią.

Fobia społeczna:

Zwykle stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę. Poprawę stanu klinicznego uzyskuje się po 2-4 tyg. leczenia. Dawkę można zmniejszyć do 5 mg na dobę lub zwiększyć do 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta. Zaleca się kontynuowanie terapii przez 12 tygodni. 

Epizody dużej depresji:

Zwykle stosuje się dawkę 10 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 20 mg na dobę. Najczęściej działanie przeciwdepresyjne uzyskuje się po 2-4 tyg. leczenia. Mimo ustąpienia objawów, leczenie należy kontynuować przynajmniej przez co najmniej 6 miesięcy. 

U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat), chorych z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby bądź osób, które wolno metabolizują leki z udziałem CYP2C19 początkowa dawka wynosi 5 mg raz na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę.

Lek nie powinien być stosowany przez osoby poniżej 18 lat.

W przypadku chorych z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) lub wątroby zaleca się zachowanie ostrożności.

Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletki 10 mg można podzielić na połowy.

Escitil tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) Przeciwwskazania

Nie należy zażywać tabletek w przypadku:

- nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- jednoczesnego leczenia z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO

- jednoczesnego leczenia z odwracalnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) lub odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO - linezolidem

- pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT lub wrodzonym zespołem wydłużonego QT

- jednoczesnego stosowanie z innymi lekami, które mogą wydłużać odstęp QT

- dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat. 

Działania niepożądane (najczęściej pojawiają się 1. lub 2. tyg. leczenia i zwykle ich nasilenie oraz częstość występowania zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia):

Bardzo często: bóle głowy, nudności.

Często: zwiększenie masy ciała, lęk, niepokój psychoruchowy, nieprawidłowe sny, zmniejszenie popędu płciowego u kobiet i mężczyzn, zawroty głowy, parestezje, drżenie, zapalenie zatok, ziewanie, biegunka, zaparcia, wymioty, zmniejszenie łaknienia, zwiększenie łaknienia, suchość w jamie ustnej, nadmierne pocenie, bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia wytrysku, impotencja u mężczyzn, uczucie zmęczenia, gorączka, brak orgazmu u kobiet, bezsenność, senność.

Niezbyt często: nerwowość, napady lęku panicznego, stany splątania, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, omdlenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, szumy uszne, tachykardia, pokrzywka, łysienie, wysypka, świąd, obrzęk, krwotok maciczny, krwotok miesiączkowy, zmniejszenie masy ciała, bruksizm, pobudzenie, krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym z odbytnicy).

Rzadko: agresja, depersonalizacja, omamy, reakcje anafilaktyczne, zespół serotoninowy, bradykardia.

Częstość nieznana: hiponatremia, jadłowstręt, mania, myśli samobójcze i zachowania samobójcze, dyskinezje, zaburzenia ruchu, drgawki, niedociśnienie ortostatyczne, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, siniaki, obrzęki naczynioruchowe, zatrzymanie moczu, mlekotok, priapizm, trombocytopenia, wydłużenie odstępu QT w EKG, nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego, akatyzja/niepokój psychoruchowy, komorowe zaburzenia rytmu w tym torsade de pointes.

Odstawienie leku (zwłaszcza nagłe) często prowadzi do występowania takich objawów jak: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje i wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie lub niepokój, nudności i (lub) wymioty, nadmierne pocenie się, bóle głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, drażliwość oraz zaburzenia widzenia, zaburzenia snu (w tym bezsenność i wyraziste sny), drżenie, splątanie.

Pacjentów należy ostrzec o możliwym ryzyku wpływu leku na ich zdolność prowadzenia pojazdu i obsługiwania maszyn.

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Producent

Postać

Stosowanie

Tabletki wskazane są w leczeniu:- zaburzeń lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii- uogólnionego zaburzenia lękowego- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego- społecznego zaburzenia lękowego (fobii społecznej)- epizodów dużej depresji.

Działanie

Escitil to lek przeciwdepresyjny, selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny o dużym powinowactwie do pierwotnego miejsca wiązania. Wiąże się także z miejscem allosterycznym na transporterze serotoniny, z 1000-krotnie mniejszym powinowactwem. Escytalopram nie ma lub ma małe powinowactwo do wielu receptorów, w tym cholinergicznych receptorów muskarynowych, receptorów benzodiazepinowych, receptorów opioidowych, 5-HT1A, 5-HT2, DA, D1 i D2, receptorów α1-, α2- i β-adrenergicznych oraz receptorów histaminowych H1. Po podaniu doustnym lek wchłania się prawie całkowicie, niezależnie od pokarmu, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 4 h po wielokrotnym podaniu. Escytalopram i jego główne metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej niż 80%. Preparat metabolizowany jest w wątrobie do metabolitu demetylowanego i didemetylowanego, które są farmakologicznie czynne (może też powstawać metabolit w postaci N-tlenku). Metabolizm zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP2C19, możliwy jest też udział CYP2D6 i CYP3A4. Większość dawki wydalana jest w postaci metabolitów z moczem.

Brak opini o produkcie

Dodaj swoją opinię


* - Pola obowiązkowe

Ostatnio oglądane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.