Rak żołądka: pierwsze objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania

Rak żołądka: pierwsze objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania - zdjęcie

Nowotwory złośliwe – w tym rak żołądka – wymagają odpowiedniej diagnozy i możliwie jak najszybszego wykrycia. Wczesne stadium choroby ma lepsze rokowania niż zaawansowany stopień nowotworu. Od niego zależy również dobranie adekwatnego leczenia. W najgorszych przypadkach służy ono wydłużeniu życia pacjenta, który ma małe szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza i niezwlekanie z pójściem do lekarza pierwszego kontaktu. Niektóre objawy raka żołądka są niejednoznaczne. Warto wykonać badania, aby wykluczyć chorobę nowotworową.

Z tego artykułu poznasz i dowiesz się o:

 • objawach raka żołądka – kiedy udać się do lekarza,
 • diagnostyce raka żołądka,
 • jak wygląda leczenie raka żołądka,
 • kiedy najczęściej rozwija się rak żołądka,
 • jak zapobiegać rakowi żołądka,
 • objawach i leczeniu przerzutów raka żołądka
 • jakie są rokowania w przypadku choroby nowotworowej żołądka.

Zobacz także artykuł: Gastroskopia: kiedyś musisz wykonać oraz jak się przygotować?

Rak żołądka: wczesne objawy, których nie możesz lekceważyć

Rak żołądka jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych. Zajmuje piąte miejsce, jeśli chodzi o częstotliwość występowania. Ze względu na niejednoznaczne objawy, zwykle zostaje wykryty w zaawansowanym stadium. Może wystąpić w każdej części żołądka (trzon, wpust, odźwiernik), najczęściej rozwija się w części odźwiernikowej – u 50% zdiagnozowanych. Rzadziej atakuje trzon, jest to blisko 20% chorych. We wpuście żołądka notuje się wykrywalność na poziomie 25%. Najczęściej powstaje w obrębie błony śluzowej żołądka. Dzieli się ona na cztery warstwy. Im więcej warstw obejmie nowotwór, tym jego stopień zaawansowania jest wyższy. Wiąże się to ze zdecydowanie gorszym rokowaniem. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby. Aby było to możliwe, nie należy bagatelizować pozornie błahych symptomów np. bólu żołądka na czczo. Przy raku żołądka objawy skórne także mogą wystąpić, warto konsultować wszelkie nieprawidłowości z dermatologiem. Jeśli niepokojące objawy nie ustępują, należy poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie na badania kontrolne, które mogą wykluczyć raka żołądka lub wykryć go we wczesnym stadium, co daje dużo większe szanse na powodzenie leczenia. Co powinno zaniepokoić? Jakie są objawy raka żołądka we wspomnianym wczesnym stadium?

Objawy tego nowotworu nie są charakterystyczne i mogą również świadczyć o innych schorzeniach, na przykład o chorobie wrzodowej. Wykrycie nowotworu początkowo odbywa się poprzez badanie podmiotowe i przedmiotowe. Zwykle podczas badania przedmiotowego, jeśli pojawią się nieprawidłowości, podejrzewa się już zaawansowane stadium choroby. Badanie podmiotowe opiera się na wywiadzie z pacjentem. Często pacjenci zadają pytanie – czy rak żołądka boli? Nie należy jednak kierować się wyłącznie kryterium bólu. We wczesnym etapie choroby może występować ból nadbrzusza, jednak nie jest to kluczowy i jedyny symptom. W przypadku zakażenia bakterią helicobacter pylorii należy niezwłocznie wdrożyć leczenie, gdyż jej rozwój może powodować nowotwór.

Do alarmujących objawów należą:

 • utrata masy ciała, co świadczy o postępującym wyniszczeniu organizmu,
 • nudności lub wymioty – objaw bardzo często spotykany,
 • smoliste stolce,
 • wymiotowanie krwią,
 • utrata łaknienia, 
 • problemy z połykaniem,
 • ból w nadbrzuszu.

Jeśli któreś z tych objawów pojawiają się często, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Skórne objawy nowotworów, takie jak obrzęki twarzy, rąk, czy nóg, są powiązane zwykle z nowotworami układu krwionośnego. W przypadku raka żołądka może występować przebarwienie w fałdach skórnych np. pod kolanami, na zgięciu łokcia. Każdą zmianę skórną powinien obejrzeć dermatolog. 

W trakcie badania przedmiotowego, jeśli rak żołądka ma już zaawansowaną postać, można go wyczuć w formie guza. Zlokalizowany jest zależnie od rodzaju nowotworu. Może być wyczuwalny w nadbrzuszu (ból nadbrzusza). Powiększona wątroba również jest alarmującym sygnałem. 

Jak wykryć nowotwór żołądka? Metody diagnostyki raka żołądka

Rak żołądka jest nowotworem, który rzadko zostaje wykryty we wczesnym etapie rozwoju. Głównie ze względu na niejednoznaczne objawy, które bywają bagatelizowane. Podczas badania przedmiotowego diagnozuje się zwykle zaawansowane stadium – guz wyczuwalny w nadbrzuszu. Możliwe jest także wykrycie raka żołądka dużo wcześniej, jeśli wdroży się odpowiednią diagnostykę. 

Obecnie najlepszą metodą wykrycia tego nowotworu jest gastroskopia. Zaleca się wykonywanie jej kontrolnie raz do roku u osób powyżej 50 roku życia. W przypadku osób młodszych – kiedy stwierdzono inne choroby układu pokarmowego lub pojawią się niepokojące objawy. Gastroskopia jest badaniem endoskopowym, które pozwala ocenić stan wszystkich części żołądka oraz pobrać próbki do badań histopatologicznych. Umożliwia również usunięcie powstałych już zmian, o ile są we wczesnym stadium. Materiał pobrany podczas badania jest kluczowy dla postawienia właściwej diagnozy. 

Poza wspomnianą gastroskopią stosuje się również inne badania, które są bardzo pomocne przy wykrywaniu raka żołądka. Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem kontrastu. Opiera się ono na wykonaniu zdjęć rentgenowskich przy użyciu kontrastu – specjalnej substancji wprowadzanej do organizmu. Drugim badaniem pomocniczym jest ultrasonografia. Dzięki niej lekarz jest w stanie określić stopień zaawansowania choroby, a także stwierdzić, czy występują przerzuty do innych organów. Podobne zadanie ma tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Umożliwiają pobranie jeszcze bardziej szczegółowych danych na temat zaawansowania nowotworu. 

Rak żołądka, a morfologia krwi – nie stwierdzono korelacji między chorobą, a wynikami badań laboratoryjnych. Istotne są dopiero po wykryciu nowotworu oraz w trakcie leczenia. Na ich podstawie ocenia się stan chorego i wydolność jego narządów. 

Na czym polega leczenie raka żołądka?

Leczenie raka żołądka zależy od stopnia zaawansowania choroby. Jeśli nowotwór został wykryty we wczesnym etapie rozwoju, możliwe jest jego usunięcie, a następnie przekazanie próbki do badania histopatologicznego – podczas gastroskopii. Dotyczy to zmian nieprzekraczających 2 cm. Po uzyskaniu wyników, lekarz decyduje o dalszym leczeniu. 

Jak długo rozwija się rak żołądka? Statystycznie rozwój choroby może trwać wiele lat – nawet do 10. Okres między wczesnym stadium choroby, a jej najbardziej zaawansowanym stopniem jest dość długi. Dlatego należy regularnie badać układ pokarmowy.

Nowoczesne leczenie raka żołądka opiera się na wytycznych, które są podzielone ze względu na stopień zaawansowania nowotworu. Wspomniana wcześniej metoda endoskopowa możliwa jest tylko we wczesnym etapie rozwoju choroby oraz wykonywana jest w najbardziej wyspecjalizowanych ośrodkach ochrony zdrowia. Stosuje się również gastrektomię, która polega na częściowym lub całkowitym usunięciu żołądka wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi

Przed wykonaniem zabiegu wdraża się leczenie systemowe – chemio- i radioterapię. Również po przeprowadzonej operacji, chory poddaje się chemioterapii. 

Kiedy rak żołądka jest w bardzo zaawansowanym stadium jego usunięcie operacyjne staje się niemożliwe (a jest to element konieczny do całkowitego wyleczenia). Pomocne są w tych przypadkach metody leczenia systemowego. Mogą zmniejszyć objętość guza, co kwalifikuje chorego do operacji. Kiedy zabieg nie jest możliwy, wykorzystuje się leczenie paliatywne (chirurgiczne połączenie zdrowej części żołądka z jelitem cienkim), mające na celu wydłużenie życia chorego. Leczenie paliatywne stosuje się również w przypadku innych nowotworów złośliwych np. raka jelita grubego.

Czynniki ryzyka dla rozwoju raka żołądka. Czy istnieją metody skutecznego zapobiegania?

Rak żołądka – jakie są przyczyny tej choroby? Najnowsze badania wykazują znaczący wpływ czynników środowiskowych. W przypadku tego nowotworu czynniki genetyczne są na drugim miejscu, choć gdy choroba w rodzinie pojawiła się już wcześniej, warto zrobić kontrolne badania. Na podstawie migracji z krajów o wysokim ryzyku zachorowania na raka żołądka do miejsc o niskim wskaźniku zachorowań, stwierdza się kluczowość czynników środowiskowych. Kolejne pokolenia migrantów obarczone były już bowiem niskim ryzykiem. Odpowiednimi metodami zapobiegającymi są głównie zdrowa dieta, ogólny zdrowy tryb życia oraz unikanie substancji takich jak alkohol, czy papierosy. Inne czynniki ryzyka wystąpienia raka żołądka:

 • gruba krwi A,
 • płeć męska (mężczyźni chorują częściej),
 • złe warunki środowiskowe, złe odżywianie
 • występowanie polipów gruczolakowych – 10/20% z nich może przekształcić się w zmianę o charakterze nowotoworowym,
 • Helicobacter pylori – bakteria jest przyczyną zwiększonego ryzyka wystąpienia raka żołądka,
 • czynniki chemiczne, zawody ryzyka: górnicy, hutnicy, przemysł. 

Spożywanie szkodliwych substancji może prowadzić również do wielu innych schorzeń. Pieczenie języka, a rak żołądka? Nie jest to właściwa analogia. Objaw ten najczęściej występuje przez nadmiar spożywanych szkodliwych substancji lub przy innych schorzeniach układu pokarmowego, w tym raka języka

Najczęstsze objawy i leczenie przerzutów raka żołądka

W przypadku raka żołądka przerzuty mogą występować odlegle – tak jak w każdym innym nowotworze złośliwym. Najczęściej spotykanymi przerzutami są przerzuty do węzłów chłonnych i wątroby. Aby wykryć przerzuty stosuje się endoskopię USG, tomografię komputerową. Metodą wspomagającą jest diagnostyka markerów nowotworowych.

Najczęstszymi objawami przerzutów i zaawansowania choroby nowotworowej jest wodobrzusze. Mogą pojawić się także objawy neurologiczne, co świadczy o przerzutach do układu nerwowego. Przerzuty do wątroby charakteryzują się wystąpieniem żółtaczki. 

Obecnie w leczeniu raka z przerzutami stosuje się nowoczesną chemioterapię, która daje szansę na złagodzenie dolegliwości, wydłużenie życia lub wyleczenie chorego. 

Rokowania w przypadku choroby nowotworowej żołądka

Kiedy już rak żołądka zostanie wykryty, każdy chorujący zadaje sobie podstawowe pytanie: jak długo się żyje? Prawie 90% chorych, u których zdiagnozowano nowotwór we wczesnej fazie i usunięto go operacyjnie, przeżywa do 5 lat od operacji. Niestety, większość rozpoznanych przypadków stanowią chorzy z zaawansowaną formą guza, gdzie czas 5 lat dotyczy od 20% do 30% pacjentów. 

Po przeprowadzonej operacji usunięcia nowotworu, wdraża się leczenie systemowe. Dalszy stan chorego zależy od wydolności jego organizmu oraz od tego czy cierpi na choroby współistniejące. Lekarze kładą również nacisk na kondycję psychiczną pacjenta, która jest kluczowa w procesie leczenia. 

W przypadku, kiedy zabieg nie może zostać przeprowadzony, a chemioterapia lub radioterapia nie przynoszą efektów (zmniejszenie guza, by móc go usunąć), korzysta się z leczenia paliatywnego. Ma ono na celu wydłużenie życia chorego

Niniejszy artykuł nie jest poradą medyczną i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wybrane grupy produktowe:

Informacje dla pacjenta

Rumień zakaźny – przyczyny, objawy i leczenie
Rumień zakaźny to choroba wywoływana przez wirusa. Dotyka najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale dorośli też mogą się nim zarazić. Najbardziej charakterystycznym objawem rumienia zakaźnego u dzieci jest wysypka na ...

Serce i układ krążenia

Niskie ciśnienie: czy wymaga leczenia? – przyczyny, objawy, leczenie
Niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia, niedociśnienie, hipotensja) może wystąpić u każdej osoby, nawet małych dzieci i sportowców. Chociaż nie jest tak częste i tak niebezpieczne, jak nadciśnienie tętnicze i przeważnie nie utrudnia...

Choroby i dolegliwości

Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo i po jedzeniu?
Cukier odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie. Należy do węglowodanów, które stanowią główne źródło energetyczne. Węglowodany ulegają rozłożeniu w procesie trawienia na cukier prosty – glukozę. Jej obecność jest niezbędna do pr...

Informacje dla pacjenta

Monocyty – o czym świadczą podwyższone monocyty?
Monocyty to komórki, które wchodzą w skład białych krwinek (leukocytów). Krążą one we krwi i w razie potrzeby wydostają się z naczyń krwionośnych do tkanek otaczających dane naczynie. W trakcie tego procesu przeistaczają się w makrofa...

Informacje dla pacjenta

Czym jest hydroksyzyna (hydroxyzinum) na uspokojenie? Dawkowanie i przeciwwskazania
Gdy leki dostępne bez recepty oraz naturalne specyfiki przestają być skuteczne, zazwyczaj poszukiwane są nowe rozwiązania problemu związanego ze stresem. Jeśli mowa o preparatach na uspokojenie to jednym z popularniejszych, wydawanych z przepi...

Informacje dla pacjenta

Czym jest badanie krwi – ALT. Diagnoza uszkodzeń wątroby norma i wyniki
Badanie ALT nazywane jest także ALAT oraz GPT. Nazwy te dotyczą tego samego testu aminotransferazy alaninowej, a więc enzymu wewnątrzkomórkowego, który znajduje się przede wszystkim w tkankach wątroby. Z tego względu badanie ALT służy mię...

Serce i układ krążenia

Dieta na obniżenie cholesterolu - 10 produktów, które pomagają zbić cholesterol
Obecność zbyt wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi jest zjawiskiem cywilizacyjnym. Z hipercholesterolemią zmaga się coraz większa część społeczeństwa, a do rozwoju problemu przyczyniają się czynniki zewnętrzne, jak nisko odżywcza dieta oraz mało...

Informacje dla pacjenta

Witamina B12: jakie są jej właściwości? Skutki niedoboru i nadmiaru witaminy B12
Witamina B12 utrzymuje w dobrej kondycji układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Jej niedobór stanowi częsty problem, jednak właściwa suplementacja i dieta bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego pozwolą go uniknąć.Czym charakteryzuje si...

Układ rozrodczy i moczowy

Ulubione pozycje seksualne kobiet - 10 pozycji seksualnych, które dają niezapomniane doznania
Seks odgrywa bardzo ważną rolę w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Umacnia związek, pozwala lepiej poznać swoje ciało i zaspokoić skrywane pragnienia....

Układ nerwowy

Tajemnice Hipokampu: kluczowa rola w pamięci i emocjach
W fascynującym świecie neurobiologii, hipokamp stanowi centralny obszar, którego tajemnice stopniowo odkrywane są przez badaczy. Jego kluczowa rola w kształtowaniu pamięci i regulacji emocji sprawia, że staje się niezwykle istotnym obszarem zain...

Układ rozrodczy i moczowy

Bakterie w moczu: przyczyny, objawy, interpretacja wyników i sposoby leczenia zakażeń układu moczowego
W prawidłowo funkcjonującym układzie moczowym nie występują bakterie, dlatego ich obecność świadczy o rozwoju stanu patologicznego. W medycynie ten stan określa się jako bakteriomocz....

Układ pokarmowy

Dieta przed kolonoskopią – co można jeść, a czego unikać? Przygotowanie do badania
Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które pozwala wykryć zmiany chorobowe w jelicie grubym oraz w dolnym odcinku jelita cienkiego. Aby uzyskać miarodajne wyniki, należy się do niego odpowiednio przygotować. Bardzo istot...

Dieta i odchudzanie

Dieta białkowo-tłuszczowa – zasady i efekty. Kto powinien jej spróbować?
Dieta białkowo-tłuszczowa stanowi ciekawą opcję dla tradycyjnych sposobów żywienia. W zależności od swoich potrzeb możesz zdecydować się na przestrzeganie zasad tradycyjnego modelu żywieniowego low carb lub diety ketogenicznej. Druga z nich pozw...

Układ pokarmowy

Nowotwory: typy i rodzaje raków oraz etapy i przebieg kancerogenezy w złożoności choroby nowotworowej
Nowotwory stanowią kompleksowe wyzwanie dla dziedziny medycyny oraz zdrowia publicznego. Istnieje różnorodność typów i rodzajów raków, charakteryzujących się unikalnymi cechami, a także mechanizmami rozwoju. Zrozumienie etap...

Dieta i odchudzanie

Cudowne właściwości naturalnych napojów – na zdrowie, urodę i przemianę materii
Moc ziół znana jest od wielu wieków, a ich rozsądne i uzasadnione wykorzystanie umożliwia uzyskanie znaczącej poprawy stanu zdrowia i kondycji organizmu. Jeżeli chcesz wiedzieć jak przyśpieszyć metabolizm, w nocy spać spokojnie, a także&l...

Układ rozrodczy i moczowy

Jak przyspieszyć okres? Domowe sposoby, zioła i witaminy na wywołanie miesiączki
Wakacyjny wyjazd, ślub, sesja zdjęciowa - to tylko wybrane sytuacje, w których kobiety zastanawiają się, jak przyspieszyć okres. Miesiączka, zwłaszcza bardzo obfita lub bolesna, może znacząco utrudniać funkcjonowanie. Czy istnieją domowe sposoby...

Układ pokarmowy

Dieta w insulinooporności – co jeść, by czuć się dobrze? Zasady komponowania posiłków
Insulinooporność to powszechnie występujące zaburzenie metaboliczne, które polega na obniżeniu wrażliwości tkanek na insulinę. W konsekwencji dochodzi do podniesienia produkcji insuliny, co pozwala na unormowanie stężenia glukozy we krwi. Nielec...

Dieta i odchudzanie

Dieta przeciwnowotworowa - żywność obniżająca ryzyko raka. Zasady, wskazówki, produkty
Odpowiednio zbilansowany tryb żywienia odgrywa kluczową rolę w prewencji szerokiego spektrum chorób nowotworowych. Dzięki zawartości konkretnych składników produkty, takie jak owoce, warzywa, nabiał czy zioła, wspierają układ immunologicz...

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.