Leczenie bólu nowotworowego – schematy i metody leczenia bólu w chorobach nowotworowych

Leczenie bólu nowotworowego – schematy i metody leczenia bólu w chorobach nowotworowych - zdjęcie

Nowotwory złośliwe to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Mechanizm powstawania choroby polega na nieprawidłowym rozroście tkanek, bez jakiejkolwiek kontroli organizmu. Wówczas w obrębie organów pojawiają się łagodne, złośliwe lub częściowo złośliwe guzy diagnozowane zazwyczaj przy rutynowych badaniach. Przez bardzo długi czas mogą one nie dawać żadnych objawów lub objawiać się niespecyficznie, dlatego często diagnozuje się je zbyt późno. Pacjenci onkologiczni w zaawansowanym stadium choroby skarżą się na bóle nowotworowe, które przyjmują różną postać.

Czego dowiesz się z poniższego artykułu?

 • Jakie są rodzaje i charakterystyka bólów nowotworowych? 
 • Czy guz nowotworowy boli? 
 • Jakie są objawy bólów nowotworowych? 
 • Jakie są metody leczenia bólu? 
 • Nowoczesne metody leczenia bólu nowotworowego. 
 • Jakie są niefarmakologiczne metody leczenia bólu? 
 • Psychologiczne metody leczenia bólu - co warto wiedzieć? 
 • Jak złagodzić ból nowotworowy? 

Zobacz także artykuł: Rak - choroba genów, ale też odporności. Jak wzmocnić organizm, by nie zachorować na nowotwór?

Bóle nowotworowe – rodzaje i charakterystyczne objawy

Czy guz nowotworowy boli? Ból jest częstym objawem choroby nowotworowej. Może wystąpić na każdym jej etapie, jednak najczęściej dotyka pacjentów w zaawansowanym stadium rozwoju raka. Ból nowotworowy przed śmiercią wymaga u około 3/4 chorych stałego przyjmowania leków przeciwbólowych. Wyróżnia się kilka rodzajów bólów nowotworowych w zależności od ich występowania i nasilenia. 

Bóle nowotworowe - objawy: 

 • ból somatyczny - samoistny, uciskowy, łatwy do zlokalizowania, stały, 
 • ból kostny - narastający podczas ruchów, ucisku lub samoistny, występuje również w nocy, 
 • ból trzewny - rozlewający, głęboko ulokowany, może nakładać się na ból o charakterze kolki, 
 • bóle neuropatyczne - stały, dokuczliwy, tępy, z nakładającymi się wrażeniami kłucia, szarpania. 

Szczególne bóle nowotworowe - objawy: 

 • ból przebijający - jest to nagły, zaostrzający się, przemijający i niezwykle silny ból, narastający spontanicznie i napadowo pomimo przyjmowania leków przeciwbólowych, 
 • ból końca dawki - ból pojawiający się przy końcowym działaniu leków związanych. Jest bardzo uciążliwy i w objawach przypomina ból przebijający. 

Metody pomiaru siły bólu w chorobie nowotworowej – jak ocenić natężenie bólu?

Ból w chorobie nowotworowej może być bardzo uciążliwy. W ocenie jego natężenia wykorzystuje się najczęściej skale opierające się na różnych kryteriach. Najpowszechniejsza jest skala numeryczna w której pacjenci subiektywnie oceniają bóle nowotworowe w skali 0-10., gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 - ból najsilniejszy do wyobrażenia. Ból w chorobie nowotworowej ocenia się również za pomocą skali wzrokowo-analogowej oraz skali Likerta. 

Drabina analgetyczna - schemat farmakologicznego leczenia bólu nowotworowego

Drabina analgetyczna to opracowany przez WHO schemat leczenia lekami przeciwbólowymi. Leczenie bólu nowotworowego również opiera się na tej drabinie, co ma na celu złagodzić ból nowotworowy. Drabina analgetyczna i metody leczenia bólu oparte na tym schemacie wyglądają jak poniżej. 

 • Stopień I - ból o lekkim nasileniu, oceniany w skali numerycznej od 1 do 4. Leczenie bólu nowotworowego polega na stosowaniu leków nieopioidowych, takich jak NLPZ czy paracetamol
 • Stopień II - ból o umiarkowanym nasileniu, oceniany w skali 4-6. Główne metody leczenia bólu to zastosowanie nieco słabszych opioidowych, takich jak tramadoldihydrokodeina czy też etylomorfina. 
 • Stopień III - ból o dużym nasileniu, oceniany przez chorych na 6 lub więcej. Leczenie bólu nowotworowego o takiej skali polega na podawaniu opioidowych farmaceutyków takich jak morfinafentanylbuprenorfinaoksykodon oraz metadon. Często włącza się również nieopiodowe leki. Dlaczego morfina nie pomaga? Sama morfina w przypadku bólów przebijających może mieć zbyt słabe działanie i narażać chorych na dodatkowe cierpienie. 

Bóle receptorowe u chorych na raka: charakterystyczne cechy, metody leczenia i wdrażane leki

Bóle receptorowe powstają na skutek podrażniania receptorów znajdujących się w okolicy tkanek. Są łatwe do zlokalizowania, samoistne, uciskowe lub głębokie, ostre i rozlewające się o trudnej do określenia lokalizacji. Leczenie bólu nowotworowego w tym wypadku zawsze rozpoczyna się od zastosowania leków z I stopnia drabiny, czyli paracetamolu lub NLPZ w dawce dobranej indywidualnie do pacjenta. Dopiero w kolejnym kroku metody leczenia bólu opierają się na włączeniu opioidów wspomaganych lekiem dodatkowym. Ból nowotworowy przed śmiercią jest bardzo wysoko oceniany w skali bólu, dlatego stosuje się najsilniejszy lek przeciwbólowy i leki wspomagające o skojarzonym mechanizmie działania. 

Bóle neuropatyczne w chorobie nowotworowej

Jak już zostało wspomniane, bóle neuropatyczne cechuje dokuczliwość i tępy charakter, stałe nasilenie oraz nakładające się wrażenie kłucia związane z podrażnieniem układu nerwowego. Leczenie bólu nowotworowego w postaci neuropatycznej polega na podobnym schemacie dawkowania leków jak w przypadku bólu receptorowego. Nowoczesne metody leczenia bólu zakładają kombinację leków o różnym mechanizmie działania, skojarzonych z lekami wspomagającymi o różnej dawce. 

Nowotworowe bóle kości – kiedy występują? Czy pojawiają się u wszystkich chorych?

Ból nowotworowy kości i częste bóle stawów w chorobie nowotworowej nie są jedynie objawem u pacjentów chorych na raka kości. Szacuje się, że u około 20% pacjentów onkologicznych występuje ból nowotworowy kości, związany najczęściej z przerzutami do organów ruchu. Powstają one w wyniku interakcji komórek nowotworowych oraz komórek zrębu kostnego. Często pacjenci skarżą się również na bóle stawów w chorobie nowotworowej. Bóle nowotworowe tego typu łagodzone są zazwyczaj poprzez podawanie leków z I lub II stopnia drabiny analgetycznej. 

Ból pod kontrolą - metody leczenia bólu u chorych na nowotwory

Skuteczne leczenie bólu nowotworowego znacznie podnosi jakość życia pacjentów onkologicznych. Jak złagodzić ból nowotworowy? Nowoczesne metody leczenia bólu obejmują zarówno leczenie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne metody leczenia bólu, w tym psychologiczne metody leczenia bólu. Farmakologiczne metody leczenia bólu opierają się na podawaniu stosownych leków, o czym decyduje lekarz prowadzący. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu to m.in. homeopatia, dbanie o odpowiednie odżywienie pacjentów onkologicznych poprzez żywność specjalnego przeznaczenia medycznego oraz suplementację witamin i minerałów. Odpowiednie odżywienie chorego i psychologiczne metody leczenia bólu, takie jak terapia czy techniki relaksacji przekładają się na poprawę samopoczucia i subiektywne łagodzenie bólu nowotworowego. 

Schematy leczenia bólu nowotworowego – jakimi lekami złagodzić ból w chorobie nowotworowej?

Nowoczesne metody leczenia bólu zakładają stosowanie terapii skojarzonych. W leczeniu bólu nowotworowego lekami pierwszego rzutu zawsze powinny być leki nieopioidowe, takie jak NLPZ czy paracetamol. Dopiero w kolejnych etapach włącza się najpierw słabe leki opioidowe (najczęściej tramadoldihydrokodeinę). Najsilniejszy lek przeciwbólowy jakim jest morfina i inne silne opioidy podaje się w przypadku silnego bólu nowotworowego przed śmiercią lub w zaawansowanym stadium choroby, gdzie dominują bóle przebijające. Na tym etapie sama morfina nie pomaga i konieczne jest zazwyczaj włączenie leków wspomagających, jednak o całej procedurze i dawkowanie decyduje lekarz prowadzący. 

Stosowanie morfiny w bólu nowotworowym – bezpieczeństwo stosowania stosowaniu silnych leków opioidowych

Morfina jest uznawana za najsilniejszy lek przeciwbólowy. Leczenie bólu nowotworowego za pomocą morfiny jest w większości przypadków niezwykle efektywne. Poza działaniem przeciwbólowym, morfinę i inne silne leki opioidowe, wykorzystuje się w łagodzeniu innych objawów nowotworów złośliwych takich jak duszności czy silny kaszel. Morfina jest dobrze tolerowana przez pacjentów onkologicznych, a zarazem jest jednym z najskuteczniejszych leków, w pełni bezpiecznym i wygodnym w stosowaniu. Pomimo posiadania właściwości uzależniających nie jest to regułą i nie dotyczy każdego z pacjentów. 

Niniejszy artykuł nie jest poradą medyczną i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wybrane grupy produktowe:

Informacje dla pacjenta

Rumień zakaźny – przyczyny, objawy i leczenie
Rumień zakaźny to choroba wywoływana przez wirusa. Dotyka najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale dorośli też mogą się nim zarazić. Najbardziej charakterystycznym objawem rumienia zakaźnego u dzieci jest wysypka na ...

Serce i układ krążenia

Niskie ciśnienie: czy wymaga leczenia? – przyczyny, objawy, leczenie
Niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia, niedociśnienie, hipotensja) może wystąpić u każdej osoby, nawet małych dzieci i sportowców. Chociaż nie jest tak częste i tak niebezpieczne, jak nadciśnienie tętnicze i przeważnie nie utrudnia...

Choroby i dolegliwości

Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo i po jedzeniu?
Cukier odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie. Należy do węglowodanów, które stanowią główne źródło energetyczne. Węglowodany ulegają rozłożeniu w procesie trawienia na cukier prosty – glukozę. Jej obecność jest niezbędna do pr...

Informacje dla pacjenta

Monocyty – o czym świadczą podwyższone monocyty?
Monocyty to komórki, które wchodzą w skład białych krwinek (leukocytów). Krążą one we krwi i w razie potrzeby wydostają się z naczyń krwionośnych do tkanek otaczających dane naczynie. W trakcie tego procesu przeistaczają się w makrofa...

Informacje dla pacjenta

Czym jest hydroksyzyna (hydroxyzinum) na uspokojenie? Dawkowanie i przeciwwskazania
Gdy leki dostępne bez recepty oraz naturalne specyfiki przestają być skuteczne, zazwyczaj poszukiwane są nowe rozwiązania problemu związanego ze stresem. Jeśli mowa o preparatach na uspokojenie to jednym z popularniejszych, wydawanych z przepi...

Informacje dla pacjenta

Czym jest badanie krwi – ALT. Diagnoza uszkodzeń wątroby norma i wyniki
Badanie ALT nazywane jest także ALAT oraz GPT. Nazwy te dotyczą tego samego testu aminotransferazy alaninowej, a więc enzymu wewnątrzkomórkowego, który znajduje się przede wszystkim w tkankach wątroby. Z tego względu badanie ALT służy mię...

Serce i układ krążenia

Dieta na obniżenie cholesterolu - 10 produktów, które pomagają zbić cholesterol
Obecność zbyt wysokiego poziomu cholesterolu LDL we krwi jest zjawiskiem cywilizacyjnym. Z hipercholesterolemią zmaga się coraz większa część społeczeństwa, a do rozwoju problemu przyczyniają się czynniki zewnętrzne, jak nisko odżywcza dieta oraz mało...

Układ rozrodczy i moczowy

Ulubione pozycje seksualne kobiet - 10 pozycji seksualnych, które dają niezapomniane doznania
Seks odgrywa bardzo ważną rolę w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Umacnia związek, pozwala lepiej poznać swoje ciało i zaspokoić skrywane pragnienia....

Informacje dla pacjenta

Witamina B12: jakie są jej właściwości? Skutki niedoboru i nadmiaru witaminy B12
Witamina B12 utrzymuje w dobrej kondycji układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Jej niedobór stanowi częsty problem, jednak właściwa suplementacja i dieta bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego pozwolą go uniknąć.Czym charakteryzuje si...

Układ rozrodczy i moczowy

Bakterie w moczu: przyczyny, objawy, interpretacja wyników i sposoby leczenia zakażeń układu moczowego
W prawidłowo funkcjonującym układzie moczowym nie występują bakterie, dlatego ich obecność świadczy o rozwoju stanu patologicznego. W medycynie ten stan określa się jako bakteriomocz....

Układ pokarmowy

Dieta przed kolonoskopią – co można jeść, a czego unikać? Przygotowanie do badania
Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które pozwala wykryć zmiany chorobowe w jelicie grubym oraz w dolnym odcinku jelita cienkiego. Aby uzyskać miarodajne wyniki, należy się do niego odpowiednio przygotować. Bardzo istot...

Dieta i odchudzanie

Dieta białkowo-tłuszczowa – zasady i efekty. Kto powinien jej spróbować?
Dieta białkowo-tłuszczowa stanowi ciekawą opcję dla tradycyjnych sposobów żywienia. W zależności od swoich potrzeb możesz zdecydować się na przestrzeganie zasad tradycyjnego modelu żywieniowego low carb lub diety ketogenicznej. Druga z nich pozw...

Układ pokarmowy

Nowotwory: typy i rodzaje raków oraz etapy i przebieg kancerogenezy w złożoności choroby nowotworowej
Nowotwory stanowią kompleksowe wyzwanie dla dziedziny medycyny oraz zdrowia publicznego. Istnieje różnorodność typów i rodzajów raków, charakteryzujących się unikalnymi cechami, a także mechanizmami rozwoju. Zrozumienie etap...

Dieta i odchudzanie

Cudowne właściwości naturalnych napojów – na zdrowie, urodę i przemianę materii
Moc ziół znana jest od wielu wieków, a ich rozsądne i uzasadnione wykorzystanie umożliwia uzyskanie znaczącej poprawy stanu zdrowia i kondycji organizmu. Jeżeli chcesz wiedzieć jak przyśpieszyć metabolizm, w nocy spać spokojnie, a także&l...

Układ rozrodczy i moczowy

Jak przyspieszyć okres? Domowe sposoby, zioła i witaminy na wywołanie miesiączki
Wakacyjny wyjazd, ślub, sesja zdjęciowa - to tylko wybrane sytuacje, w których kobiety zastanawiają się, jak przyspieszyć okres. Miesiączka, zwłaszcza bardzo obfita lub bolesna, może znacząco utrudniać funkcjonowanie. Czy istnieją domowe sposoby...

Układ pokarmowy

Dieta w insulinooporności – co jeść, by czuć się dobrze? Zasady komponowania posiłków
Insulinooporność to powszechnie występujące zaburzenie metaboliczne, które polega na obniżeniu wrażliwości tkanek na insulinę. W konsekwencji dochodzi do podniesienia produkcji insuliny, co pozwala na unormowanie stężenia glukozy we krwi. Nielec...

Dieta i odchudzanie

Dieta przeciwnowotworowa - żywność obniżająca ryzyko raka. Zasady, wskazówki, produkty
Odpowiednio zbilansowany tryb żywienia odgrywa kluczową rolę w prewencji szerokiego spektrum chorób nowotworowych. Dzięki zawartości konkretnych składników produkty, takie jak owoce, warzywa, nabiał czy zioła, wspierają układ immunologicz...

Dieta i odchudzanie

Witarianizm - surowa dieta RAW. Co daje i jakie efekty przynosi roślinna dieta?
Witarianizm, czyli surowa dieta RAW, to podejście żywieniowe oparte na spożywaniu wyłącznie nieprzetworzonych produktów roślinnych. Kładzie nacisk na spożywanie surowych warzyw, owoców, orzechów, nasion oraz kiełków, bez ich...

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.