Dysleksja – czym jest oraz jakie są przyczyny i jak leczyć? Jak przeprowadzić test na dysleksję?

Dysleksja – czym jest oraz jakie są przyczyny i jak leczyć? Jak przeprowadzić test na dysleksję? - zdjęcie

Dziecko dyslektyczne wymaga szczególnej uwagi oraz wielu godzin ćwiczeń i terapii. Poniżej opisujemy, jakie są pierwsze objawy dysleksji oraz jak ją prawidłowo rozpoznać.

Dysleksja – co to jest?

Za dysleksję uznaje się schorzenie powodujące, że dziecko ma trudności w nauce pisania i czytania, pomimo iż jest do tego zdolne intelektualnie.

Trudności w nauce mogą obejmować kilka obszarów: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię.

  • Dzieci dyslektyczne mogą nie odróżniać dźwięków ani kształtów, mogą nie dostrzegać różnicy w zapisywanych cyfrach i literach, co w konsekwencji wiąże się z częstym popełnianiem błędów ortograficznych. Pismo osób dyslektycznych jest bardzo często niewyraźne, mogą mieć one również duże problemy w nauce i zapamiętywaniu.
  • Dysgrafia powoduje, że dziecko myli podobnie wyglądające litery, opuszcza bądź przestawia litery i sylaby, a jeden wyraz może zapisać na kilka sposobów nie zauważając różnicy.
  • Dysortografia to brak umiejętności pisania pod względem poprawności ortograficznej, pomimo dobrej znajomości zasad ortograficznych.
  • Z kolei dyskalkulia to zaburzenia w nauce matematyki. Dziecko ma trudności w nazywaniu cyfr, zapisaniu znaków i symboli, myli również działania np. mnoży zamiast dzielić.

Jakie są objawy dysleksji u dziecka?

Dysleksja to przede wszystkim trudności w zapamiętywaniu. Dziecko z dysleksją może wykazywać trudności z wykonywaniem więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie. Problemy mogą ujawnić się również podczas przyswajania wiedzy uszeregowanej w serie i sekwencje na przykład pór roku, dni tygodnia lub ciągu cyfr. Choroba może powodować trudności w poprawnym używaniu wyrażeń przyimkowych opisujących stosunki przestrzenne takie jak nad-pod, za-przed, wewnątrz-na zewnątrz.

Dysleksja - objawy:

  • trudności w uczeniu się „na pamięć”,
  • problemy z zapamiętywaniem sekwencji wyrazów,
  • przekręcanie wyrazów,
  • problemy z rozpoznawaniem stron (prawa, lewa).

Dysleksja to także problemy w nauce czytania, trudności z wyodrębnianiem szczegółów oraz opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Czym jest dysleksja rozwojowa?

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia określa dysleksję rozwojową jako „specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych”. Użycie słowa „rozwojowa” ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ wskazuje, że trudności typu dyslektycznego mogą występować wraz z rozpoczęciem nauki czytania i pisania.

W środowisku naukowym za przyczynę dysleksji rozwojowej uważa się zakłócenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. W publikacjach na ten temat można znaleźć również wskazanie za przyczynę czynnika genetycznego. Dysleksja rozwojowa u dzieci może spowodować zaburzenia w mówieniu, koncentracji i zapamiętywaniu. Jednym z objawów dysleksji rozwojowej może być także obniżona sprawność ruchowa - jeśli dziecko wykazuje trudności w wykonywaniu ćwiczeń wymagających zachowania równowagi, w nauce jazdy na rowerze czy hulajnodze lub w codziennym bieganiu i skakaniu to może mieć dysleksję. Kolejną dysfunkcją mogącą sugerować dysleksję będą trudności z wiązaniem sznurówek na kokardę oraz używaniem sztućcy. Dziecko dyslektyczne może mieć trudności z rysowaniem złożonych figur geometrycznych oraz z chwytaniem i rzucaniem obiektów np. piłki.

Jak rozpoznać dysleksję u dziecka? – test

Ważne, aby jak najszybciej postawić prawidłową diagnozę. Dysleksja, jeśli jest odpowiednio wcześniej rozpoznana, tym lepiej może być wyleczona, a efekty wdrożonej terapii będą wyraźniejsze. Dziecko, u którego zauważone zostały objawy mogące sugerować dysleksję, powinno zostać skierowane do poradni psychologiczno-pedadogicznej. Aby prawidłowo zdiagnozować dysleksję konieczne będzie przeprowadzenie testów, których celem jest ogólna ocena możliwości dziecka.

Test na dysleksję to przede wszystkim badania logopedyczne, laryngologiczne, pediatryczne, okulistyczne oraz psychologiczne. Dopiero po przeprowadzeniu badań możliwe jest wystawienie zaświadczenia o dysleksji, które będzie bardzo pomoce w trakcie kontynuowania nauki dziecka.

Jakie ćwiczenia na dysleksję wykonywać z dzieckiem?

Jeśli u dziecka stwierdzona zostanie dysleksja, powinno ono wykonywać specjalne ćwiczenia, dzięki którym będzie trenowało pisanie i czytanie. Dziecko dyslektyczne bardzo często może liczyć na indywidualny tok nauczania w szkole.

Polskie Towarzystwo Dysleksji poleca wiele publikacji dla nauczycieli, które będą przydatne w pracy z dziećmi dyslektycznymi. Jest to pomocne, ponieważ nauczyciel może dostosować tryb nauki do potrzeb dziecka oraz poświęcić mu więcej czasu.

W domu natomiast warto skupić się na ćwiczeniach rozwijających zdolności analityczne oraz syntezę wzrokową. Można układać z dzieckiem puzzle i klocki, ćwiczyć z nim układanie rymów oraz dzielenie wyrazów na sylaby. Wskazane są również ćwiczenia koordynujące pracę dominującej ręki np. odrysowywanie na papierze konkurów figur i kształtów.

Jakie dodatkowe prawa w szkole ma dziecko z dysleksją?

Dzieci ze stwierdzoną dysleksją mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i szkoły. Przede wszystkim przysługuje im o połowę więcej czasu w trakcie egzaminów. Nie będą im również obniżane oceny za błędy ortograficzne i interpunkcyjne, ponieważ zadania są analizowane wyłącznie pod kątem zgodności z tematem i treści. Dzieci ze stwierdzoną chorobą objęte są również specjalnymi kryteriami oceniania, które są dostosowane do uczniów wykazujących trudności w pisaniu i czytaniu.

Zaświadczenie stwierdzające dysleksję będzie obowiązywało w momencie przekazania go administracji szkoły. Trzeba jednak pamiętać, że aby było brane pod uwagę w trakcie testów np. na koniec szkoły, muszą być o nich powiadomione odpowiednie komisje egzaminacyjne w ściśle określonych terminach.

Jak wygląda dysleksja u dorosłych?

Osoby dorosłe, u których zdiagnozowano dysleksję, będą borykać się z trudnościami życia codziennego - zwłaszcza na uczelni czy w pracy. Błędy w czytaniu oraz pisaniu to problemy poważne, ale niestety nie jedyne. Osoba z dysleksją będzie z przekręcać numery, błędnie zapisywać liczby oraz mieć problem z zapamiętywaniem ciągów cyfr. Te dysfunkcje mogą prowadzić do wielu błędów i pomyłek, które będą rzutować na nieprzychylną ocenę wykładowcy lub przełożonego w pracy. Kolejnym dylematem dyslektyka będzie brak orientacji, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Osoba taka będzie mieć zatem duże problemy organizacyjne. Dopełnieniem problemów będą także trudności w opanowywaniu codziennych zadań na przykład w zapamiętaniu usłyszanych informacji bądź nabyciu nowych umiejętności.

Jakie są objawy dysleksji u dorosłych?

Choć dysleksja u dorosłych objawia się podobnie jak u dzieci, to diagnostyka choroby u osoby dorosłej okazuje się być większym wyzwaniem. Bardzo często przeprowadzany jest wywiad z pacjentem, aby dokładnie przeanalizować historię genealogiczną lub aby doszukać się dowodów dysleksji występującej w rodzinie.

Objawy dysleksji u osób dorosłych są zbliżone to tych występujących u dzieci czyli np. trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych, problemy z czytaniem oraz rozumieniem niektórych stwierdzeń. Osoby dorosłe z dysleksją mogą mieć również trudności z odróżnieniem strony prawej od lewej.

Jak należy leczyć dysleksję?

W leczeniu dysleksji warto wprowadzić w grafik regularne zajęcia z psychologiem. W przypadku bardzo dużych problemów z koncentracją może być również konieczne leczenie farmakologiczne, jednak taką diagnozę może postawić jedynie lekarz. Bez konsultacji ze specjalistą nie powinno się aplikować dziecku żadnych leków.

Przede wszystkim należy pamiętać, że dysleksja nie jest chorobą uleczalną, można jednak ją skutecznie korygować, co pomoże dziecku w lepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Często polecaną terapią jest metoda Warnkego, która została w całości opracowana pod kątem potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Podstawowym założeniem oddziaływanie na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. O unikatowości tej metody świadczy zaangażowanie pacjenta w trening, który jednocześnie słucha i reaguje na występujące bodźce. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening jest zawsze dostosowywany do umiejętności jakie posiada pacjent w danym momencie.

Serce i układ krążenia

Niskie ciśnienie: czy wymaga leczenia? – przyczyny, objawy, leczenie
Niskie ciśnienie tętnicze (hipotonia, niedociśnienie, hipotensja) może wystąpić u każdej osoby, nawet małych dzieci i sportowców. Chociaż nie jest tak częste i tak niebezpieczne, jak nadciśnienie tętnicze i przeważnie nie utrudnia norma...

Choroby i dolegliwości

Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo i po jedzeniu?
Cukier odgrywa bardzo ważną rolę w organizmie. Należy do węglowodanów, które stanowią główne źródło energetyczne. Węglowodany ulegają rozłożeniu w procesie trawienia na cukier prosty – glukozę. Jej obecność jest niezbędna do pr...

Zdrowy tryb życia

Czeremcha – właściwości i zastosowanie. Na co pomagają owoce czeremchy?
Czeremcha to drzewo lub duży krzew, powszechnie występujący na obszarze całej Polski. Ze względu na liczne właściwości zdrowotne i lecznicze, owoce czeremchy są często wykorzystywane jako surowiec zielarski. Czeremcha – najważniejsz...

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Jęczmień na oku: objawy, przyczyny oraz leczenie. Czy istnieją domowe sposoby na jęczmień?
Jęczmień to nic innego jak torbielowata infekcja powieki, która pojawia się w bardzo nieoczekiwanych momentach w formie ropnia. W większości wypadków spowodowana jest zarażeniem gronkowcem na brzegach powiek, a także gruczołach tarczykowych...

Zdrowy tryb życia

Dieta ketogeniczna (keto) – co należy wiedzieć i jakie są wady oraz zalety?
Ludzie od wieków stosują różne diety odchudzające. Najczęściej ma to miejsce, kiedy zbliża się wiosna i lżejsze ubranie odsłania krągłe kształty ciała. Nie zawsze jednak diety stosuje się w celach estetycznych. Przy niektórych schorz...

Informacje dla pacjenta

Czym jest hydroksyzyna (hydroxyzinum) na uspokojenie? Dawkowanie i przeciwwskazania
Gdy leki dostępne bez recepty oraz naturalne specyfiki przestają być skuteczne, zazwyczaj poszukiwane są nowe rozwiązania problemu związanego ze stresem. Jeśli mowa o preparatach na uspokojenie to jednym z popularniejszych, wydawanych z przepi...

Informacje dla pacjenta

Witamina B12: jakie są jej właściwości? Skutki niedoboru i nadmiaru witaminy B12
Witamina B12 utrzymuje w dobrej kondycji układ krwionośny, nerwowy czy pokarmowy. Jej niedobór stanowi częsty problem, jednak właściwa suplementacja i dieta bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego pozwolą go uniknąć.Czym charakteryzuje si...

Informacje dla pacjenta

Czym jest badanie krwi – ALT. Diagnoza uszkodzeń wątroby norma i wyniki
Badanie ALT nazywane jest także ALAT oraz GPT. Nazwy te dotyczą tego samego testu aminotransferazy alaninowej, a więc enzymu wewnątrzkomórkowego, który znajduje się przede wszystkim w tkankach wątroby. Z tego względu badanie ALT służy mię...

Układ rozrodczy i moczowy

Ulubione pozycje seksualne kobiet - 10 pozycji seksualnych, które dają niezapomniane doznania
Seks odgrywa bardzo ważną rolę w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Umacnia związek, pozwala lepiej poznać swoje ciało i zaspokoić skrywane pragnienia....

Dieta i odchudzanie

Źródła białka dla wegetarian. Hummus - najzdrowszy i najlepszy przepis na wegański dip
Rośliny strączkowe są doskonałym źródłem białka roślinnego. Bardzo popularną rośliną jest ciecierzyca, z której powstaje hummus, czyli pasta idealna do wielu dań. Wyróżnia ją doskonały smak i wiele wartości odżywczych....

Układ nerwowy

Zdrowie psychiczne - techniki radzenia sobie ze stresem i napięciem
Zdrowie psychiczne to temat szczególnie ważny w obecnych czasach. Problemy z psychiką mogą dotyczyć każdego, bez względu na wiek i płeć. Warto więc dowiedzieć się więcej, np. jakie czynniki wpływają na zdrowie psychiczne oraz jak radzić sobie ze...

Dieta i odchudzanie

Co jeść na diecie między posiłkami? Wybieramy najlepsze zdrowe przekąski
Zdrowe przekąski to niezastąpiony element każdej diety. Niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć czy kompleksowo zatroszczyć się o swoje zdrowie, odpowiednio dobrane przekąski staną się ważnym elementem codziennego jadłospisu....

Serce i układ krążenia

Dieta na zdrowe serce - tygodniowy jadłospis z produktami dla zdrowego serca
Problemy kardiologiczne dotyczą coraz większej liczby Polaków i ludzi na całym świecie. Pośpiech, stres, zła dieta i używki prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. Właśnie dlatego warto zdecydować się na modyfikacje swojego jadłospisu.&a...

Mięśnie i kości

Artroskopia kolana. Na czym polega? Wskazania, korzyści i przebieg zabiegu
Artroskopia kolana to zaawansowany zabieg medyczny, który polega na wprowadzeniu cienkiej rurki z kamerą (artroskopu) do wnętrza stawu kolanowego przez niewielkie nacięcie skóry. Obraz transmitowany przez kamerę pozwala lekarzowi ortopedz...

Odporność, wzmocnienie organizmu

Rak piersi u kobiet - jakie są rodzaje? Jak przebiega diagnostyka i leczenie raka piersi?
Rak piersi to podstępna choroba, która każdego roku zabija nawet 500 000 ludzi na całym świecie....

Choroby skóry

Zastrzał palca: przyczyny, objawy, leczenie. Jak poradzić sobie z bólem?
Zastrzał palca to przyjęte określenie dla stanu zapalnego skóry. Powstaje w wyniku przeniknięcia bakterii pod powierzchowną warstwę skóry na skutek urazu....

Układ nerwowy

Syndrom chronicznego zmęczenia CFS - 10 objawów chronicznego wyczerpania. Z czego wynika i jak leczyć ciągłe zmęczenie?
Chroniczne zmęczenie jest wyjątkowo uciążliwą dolegliwością, która znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Rosnące tempo życia, nadmiar stresu oraz liczne problemy sprzyjają wystąpieniu CFS. ...

Układ nerwowy

Diagnoza badająca bioelektryczną czynność mózgu: czym jest EEG?
Badanie EEG to bardzo pomocne narzędzie w diagnozowaniu wielu chorób, szczególnie padaczki i innych zaburzeń neurologicznych. Jest całkowicie bezpieczne i bezinwazyjne....

Dlaczego my?
why-us-img

Odbiór osobisty w aptece

why-us-img

Profesjonalna obsługa

why-us-img

Szybka wysyłka

why-us-img

Legalnie działająca apteka

why-us-img

Płatność online lub za pobraniem

cookies Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.