zdjecie zdjecie
Suma:
0,00
Do darmowej dostawy brakuje Ci 278.00 zł
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
Kategoria Akademia SOLGAR

Dlaczego SOLGAR?

Solgar już od 1947 roku wytwarza wysokiej jakości witaminy, minerałyzioła. Głównym celem firmy jest dostarczanie standaryzowanych naturalnych produktów najwyższej jakości i rzetelne służenie wiedzą na temat tego jak dbać o zdrowie ludzi, którzy zaufali marce. Przywiązanie do dbałości o najmniejsze drobiazgi – od produkcji do dystrybucji – wyrażają się między innymi w opracowaniu Złotego Standardu (Golden Standard) dla jakości witamin, minerałów i ziół, edukacji i obsługi, którego symbolem jest złota etykieta.


Solgartestuje każdy składnik i każdą partię gotowych produktów zanimzostanie ona zaakceptowana zarówno przed procesem produkcyjnym jak iwysyłki. Dzięki poniższym procedurom przyjęcia surowców iprodukcji Solgar jest w stanie zagwarantować wysoki standard ijakość produktów.W czasie dostawy Solgar wymaga ścisłej specyfikacji surowców od każdego dostawcy. Specyfikacja ta nie może być starsza niż 30 dni licząc od daty dostawy i zawierać musi wszystkie parametry uwzględnione w „formule wzorcowej” czyli recepturze produktu.Należą do nich analiza mikrobiologiczna, analiza zawartości metali ciężkich i różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym specjalistyczne wyniki analiz uzyskane metoda pozwalająca zidentyfikować surowiec.Dane te są weryfikowane, a ich zgodność odnotowywana jest na karcie przyjęcia produktu.

Technik przyjmujący surowiec od dostawcy postępuje według ścisłych standaryzowanych procedur polegających na sprawdzeniu czystości ogólnej przestrzeni, w której był przewożony towar – weryfikuje brak zanieczyszczeń, brudu, plam substancji, czy panuje tam odpowiednia temperatura, czy zapach jest specyficzny i nie wskazuje źródeł rozszczelnień. W następnej kolejności sprawdza pojemniki pod względem zamknięcia i uszkodzeń. Jeżeli stwierdza jakiekolwiek odstępstwo od tzw. „check list” następuje odesłanie towaru do dostawcy nawet bez weryfikacji dokumentacji.

Po uzyskaniu przez dostawcę akceptacji wstępnej, surowce pozostają na terenie strefy kwarantannowej i następuje analiza specyfikacji technicznej surowca, których Solgar posiada kilkaset. Polega ona na porównaniu próbek surowca ze standaryzowanymi wzorcami surowca.Porównaniu podlega: kolor, stan fizyczny, zapach. Jeżeli wszystkie punkty tej fazy oznaczone są jako pozytywne, przystępuje się do porównania dokumentacji, z dokumentacją referencyjną danego składnika. Po uzyskaniu 100% zgodności następuje pobranie próbek do analizy
Po szczegółowym sprawdzeniu specyfikacji produktów następuje pobieranie próbek dostarczonych surowców do analizy , co pozwala na umieszczeniu dostarczonych surowców na terenie magazynu kwarantannowego. W Solgarze stosuje się dwa lub trzy etapowy system kontroli, dlatego też próbki pobiera inna osoba niż ta, która przyjęła składnik do magazynu. Przed pobraniem próbek technik sprawdza zgodność dokumentacji z poprzedniego etapu. Pozwala to w 100% uniknąć pomyłek.


Do pobierania próbek surowców w celu dokonywania szczegółowych analiz Solgar stosuje farmaceutyczną metodę tzw. metoda pierwiastka kwadratowego oznacza to, że pobieranych jest √n + 1 próbek gdzie n to ilość dostarczonych pojemników np. 9 pojemników pobiera się 4 próbki testowe.

Pobrane próbki trafiają do laboratorium Kontroli Jakości Solgara, gdzie są szczegółowo analizowane i badane. Powtarza się wszystkie badania wymagane w specyfikacji surowca oraz wykonuje się opracowane własne testy kontroli. Uzyskane na tym etapie pozytywnej weryfikacji przez surowiec oznacza nadanie mu numeru kodowego produkcji i przyjęcie surowca do magazynu produkcyjnego.Wszystkie surowce i składniki, które nie spełniają choćby jednego punktu w specyfikacji przyjęcia surowca i składnika są odsyłane do dostawcy. Dzięki temu mamy pewność, że w produktach Solgar znajdują się najświeższe składniki o najwyższej jakościProdukty Solgara to najświeższe dostępne na rynku witaminy, minerały i zioła, gdyż Solgar nie posiada magazynów produktów gotowych.Wszystkie produkty wytwarzane są jako świeże w ilości zapewniających szacowaną 3 miesięczna sprzedaż. 


Produkty Solgara zachowują pełną potencję do ostatniego dnia daty ważności podanej na szyjce butelki produktu. Oznacza to 100% zgodności składu tabletki czy kapsułki ze składem podanym na etykiecie produktu do końca daty ważnościSolgar używa do pakowania swoich produktów wyłącznie szklanych butelek,przeznaczonych do celów farmaceutycznych. Szkła bezołowiowego i nieporowatego o odpowiedniej grubości. Szkło takie jest bezwonne i szczelne. Najlepiej chroni przed światłem, wilgocią i zmianami temperatury i nie reaguje ze składnikami.